Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » pT1a HER2 pozitivní

pT1a HER2 pozitivní

25. 1. 2011
Diagnostika U 72 leté pacientky byly zjištěny malígní mikrokalcifikace pomocí mamografie, která byla provedena v rámci screeningového vyšetření. Stereotakticky byly odebrány vzorky k histologickému vyšetření s nálezem DCIS grade 3. U pacientky byla indikována resekce mikrokalcifikací a vyšetření sentinelove uzliny. V definitivní histologii byl naleze invazivní duktální karcinom grade 3 v terénu high grade DCIS s negativními estrogenovými a progesteronovými receptory, HER2 pozitivní s vysokou proliferací ( Ki 67 58%) pT1a (nádor velikosti 4 milimetry) SNB negativní . Otázky do diskuse: Jakou adjuvantní léčbu byste u pacientky indikovali: 1) chemoterapii v kombinaci s adjuvantním herceptinem 2) pouze radioterapii a sledování
Sdílet

Reakce kolegia: 3

U nemocné se jedná o velmi malý tumor, přesto histologicky poměrně nepříznivý. Pro pT1a není zatím indikace podání Herceptinu schválena, i když víme, že i zde má podání cílené léčby svoje místo.
Rozhodla bych se zejména na základě PS a komorbidit nemocné, RT musí být u parc. výkonů indikována vždy. Nevyčetla jsem, zda se jedná o prs levý či pravý (s ohledem na případnou RT), nevím, zda je nemocná riziková stran kardiotoxicity ( při event. podaném Herceptinu) tj. otázku adj. CHT a biologické léčby bych indikovala se znalostí existence těchto rizik.

Bez ohledu na event.komorbidity bych systémovou terapii neindikoval. Vzhledem k minimálnímu rozsahu tumoru není jasná indikace pro podání cílené léčby trastuzumabem (jako hraniční bych ji zvažoval u nálezu pT1b a i zde samostatně, nikoliv v uvedené kazuistice). Benefit z adjuvantní chemoterapie považuji za minimální. Doporučil bych pouze ozáření prsu a následné sledování.

Volba vždy závisí na celkovém stavu nemocné a biologickém věku, ale v tomto případě se také přikláním k názoru, spíše systémovou léčbu vynechat. Vedle radioterapie bych nemocné ještě navrhla mastectomii vzhledem k přítomnosti high grade DCIS, jako radikálnější řešení nejistoty perzistence mikroinvazivního nádoru ve zbytku prsu, pokud by existovala pochybnost o kompletnosti extirpace mikrokalcifikací.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.