Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » stanovení pooperačního postupu u ca prsu

stanovení pooperačního postupu u ca prsu

7. 2. 2013
Pacientka nar.l963,v minulosti nikdy na MG nebyla,u gynekologa medikovala HRT pro nepravid.cyklus.V l2/2Ol2 se sama dostavila do mammolog.poradny,kde zjištěn tumor v PP v HZK.Provedena MG s core-cut biopsii,zjištěn cy vývosdový inf.-G2 a indikováno stading vyš.s následnou part.mastectomii+ extirpace SU+ revise axily Předoperační vyš.: CEA,CA l5-3,scinti skeletu,sono jater,rtg plic: bpn I/2Ol3 part.mastectomie+ SU+ axila. OPerační histologie:prs:ca vývodový inv.-G2,lymfoinvaze-O,angioinvaze-O,perineur.šíření+ Lab.vyš. po operace:markery v normě,EST:58,7 FSH O,O9-menop.hodnoty Nyní zvažován další postup:adj.RT+ hormonoterapie event. adj.chemo "CMF"+RT+hormony.Děkuji
Sdílet

Reakce kolegia: 4

Hezký den, předpokládám při zvažování nasazení hormonoterapie endokrinní závislost tumoru (jak významná?), jako důvod k doplnění disekce axily byla pozitivní sent.uzlina? Pokud ano, pak bych zahájil adjuvantní chemoterapií (alespoň FEC, 6x) s následnou radioterapií a léčbou hormonální. Pokud žádná z uzlin postižena nebyla (ale proč by byl rozšiřován výkon v axile?), vystačil bych jen s hormony a ozářením. V rámci HT by dostačující mělo být podání TMX bez ohledu na hladiny hormonů, není-li k němu kontraindikace.

Doporučit adjuvantní léčbu pouze na základě uvedených udajů o nádoru nelze. Chybí stanovení estrogenových a progesteronových receptorů a jejich hladina, proliferace, TNM klasifikace. Pokud nejsou uvedené v dokumentaci pacientky, je nutné je vyžádat. Do úvahy přichází řada možností.

Dobrý den, u tohoto případu chybí údaj o TN klasifikaci, M je 0, ale zejména o pT pN včetně počtu odstraněných uzlin (pokud již byla provedena dissekce axilly) a dále IHC. Perineurální šíření je negativní prognostický faktor. Určitě je nutná pooperační adjuvantní RT na oblast pravého prsu, další terapii si netroufám bez potřebných údajů navrhnout.

Pooperační léčba by se měla odvíjet od typu nádoru a jeho rozsahu a o obou těchto kvalitách nemáme dost informací, neznáme TNM, pozitivita uzlin by znamenala jistě indikaci k adjuvantní chemoterapi,i ani expresi hormonálních receptorů. Vzhledem k věku nemocné a perineurálnímu šíření nádoru bych ale nejspíše adjuvantní chemoterapii podala, pokud měla nemocná negativní uzliny tak 6xFEC, pokud pozitivní , tak AC-D. V případě pozitivity hormonálních receptorů bych pak pokračovala při perimenopauzálním stavu nemocné, tamoxifenem, pokud k němu nejsou kontraindikace. Po parciálním výkonu na prsu bude muset být také adjuvantně ozářená.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.