Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím
Získejte druhý názor na léčbu vašeho onkologického pacienta

Odborné kolegium

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Garantem odborného kolegia je prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Členové kolegia: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.,prim. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA, prim. MUDr. Eugen Kubala, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D., MUDr. Michaela Matoušková, MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA, prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., MUDr. Jiří  Tomášek, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.