Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Mamma s diplopií

Mamma s diplopií

14. 3. 2013
Dobrý den kolegové, požádal bych vás o komplexní pohled na léčbu u pac., které jsem diagnostikoval současně Ca mammae a ca l.ledviny. Epikriza je níže: Ca prsu l.dx. dukt. inv. ca / cca 8x5 cm/ - cca later. polovina pr. prsu... ER 100%, PR 60%, mib 10-20%, cerb 1+, FISH bude dodělán - T3N2M1 skelet /kalva vč. baze lební, žebra,pánev, SI vlevo/ dg 1/2013 / toto je výsledek punkce, nebyl proveden žádný oper. výkon/ Tumor dol. polu levé ledviny. 2/2013 Stav po NE l.sin pT1bNXMX 25.2.2013 Denosumab á 1 amp sc od 8.2.2013 á 1m Anastrozol od 8.2.2013 Jinak bez zdravotní zátěže Protože vzhledem k velkému tumoru v pr. prsu a malému tumoru v ledvině předpokládám meta do kostí spíše "prsní" etiologie - zahájil jsem therapii X gevou a Anastrozolem s tím, že jsme hned záhy provedli nefrectomii, aby event. v budoucnu nedošlo k tvorbě kostních meta od Grawitze....Operace potvrdila nízké stadium ca renis... Hlavním problémem je t.č. diplopie díky meta v bazi lební - viz závěr z MR: Závěr z MR : Vícečetné kostní metastázy kalvy s maximem ve vertexu, kde největší vřetenovitě vyklenuje kalvu o rozměrech 40x25x22mm. Další ložisko charakteru metastázy v bazi střední jámy lební vlevo s propagací do levého kavernózního splavu se zjevných vztahem k paréze n.VI vlevo. Nejsou jinak patrné meta v mozkovém parenchymu. Můj dotaz zní: Lze toto ozářit, je vhodné doplnit v této fázi CHT??? Pac. je jinak plně aktivní, tělocvikářka a angličtinářka, která ješte nedávno učila... Souhlasí s jakoukoliv léčbou
Sdílet

Reakce kolegia: 5

Dobrý den, v zásadě souhlasím s kolegy, jen mi zde chybí údaj o věku nemocné. Tumor ledviny je jako zdroj meta méně pravděpodobný (zcela vyloučit ale též nelze), hormonoterapie + BMA + RT kalvy je t.č. vhodná varianta, pokud nebude léčba účinná, dá se uvažovat o dalších možnostech terapie.

Hezký den, léčba kostního postižení je OK, stejně tak i léčba systémová ca prsu jako pravděpodobnějšího zdroje diseminace. Vzhledem k potížím bych rovněž provedl aktinoterapii postižené kalvy. Chemoterapii ponechat až na event.progresi v měkkých tkáních, t.č. by přínosem nebyla. V závislosti na léčebné odpovědi na HT lze výhledově zvažovat spíše mastektomii, nebude-li tato dostatečná.

Také bych zůstala u hormonální léčby, kvalita života bude dobrá a odpovídavost je nadějná. Bazi bych ozářila.

Skoro jistě se jedná o disseminaci karcinomu prsu. Pravděpodobně pouze do skeletu a dle fenotypu se jedná o nÍ dor, kde lze předpokládat dobrou odpověď na hormonální léčbu. Zatím nevidím důvod k indikaci chemoterapie, vydržela bych na zvolené kombinaci. Ložiska na bazi lební, která jsou zdrojem neurologické symptomatologie u pacientky bych ozářila.

Ozářit. CHT, ani nic jiného, osud nemocné nezmění.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.