Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » mammární ca s meta do skeletu

mammární ca s meta do skeletu

17. 2. 2013
76-letá pacientka s levostranným mammárním ca Průběh onemocnění: l994-ca mammae l.sin., hist.:ca vývodový inf-G2 Klasifikace: pT2pNlMOG2 Th:ablace s revisí axily,adj.chemoterapie režimem "FEC"-6x,adj.RT a antiestrogeny) do r.2OOO 2OO6-drobná kožní meta v oblasti jizvy po ablaci,elevace CEA,při přešetření zjištěny meta ve skeletu Th: excise kožní meta/ hist.: meta mammárního ca,ER:8O%,PR:8O/ Ki 67:lO% CerbB2:neg chemoterapie režimem: Gemzar+Taxotere-5 sérií,normalizace onkomarkerů, pokračováno hormonoterapii exemestanem+bifosfonáty,ty pak vysazena v r. 2OO8 při neg scintigrafii a ponechána hormonoterapie V r.2O11 elevace CEA a CA l5-3,rtg plic,sono jater: bpn,na scinti skeletu drobné meta ložiska. Th: nesteroidní IA a bifosfonáty KOncem r.2Ol2 progrese tu markerů,rtg plic,sono jater,kontrolní MG vpravo a scinti nepro- kazuje jednoznačné ložiskové postižení KOncem roku 2Ol2 terapie ukončeno a vzhedem k předpokládané diseminace provedeno PET vyš.,při kterém nález drobných meta plicích ložisek na hranici rozlišení a meta postižení skeletu/ 8 žebro vpravo,TH8,dále ložisko v kosti kyčelní a křížové vpravo Interkurence:hypertenze na medikaci Pacientka v celkovém dobrém zdrav.stavu. Z terapie bych nyní asi zvolil fulvestran a bifosfonáty i.v. KOlegové,prosím o váš názor stran terapie.Děkuji.
Sdílet

Reakce kolegia: 5

Přese všechno bych setrval na hormonoterapii a CHT, jež by vedla ke zhoršení kvality života u jinak zřejmě asymptomatického postižení, bych nepodal. Volba Faslodex + bisfosfonát (dle jeho tolerance, ale přijde-li na Faslodex, může dostat Zometu) je nejvhodnější.

Ano taky souhlasím, fulvestrant a léčba bisfosfonátem je rozumná volba.

Souhlasím. Jedná se celkem o indolentní průběh karcinomu prsu patrně dobře odpovídajícihi na hormonální léčbu (podle průběhu což je v korelaci s fenotypem nádoru).Proto bych nejdříve indikovala hormonální léčbu-. nyní faslodex , pokud by nebyla odpoveď (lze patrně sledovat i podle onkomarkerů) potom bych volila neagresivnmí chemoterapii ( xeloda,..).

Souhlasím, v této chvíli určitě fulvestrant a bisfosfonáty, následně je pro případ další progrese možnost zvolit CHT např. XeNa nebo event. jen monoterapii.

Ano, hormonální léčba s bisfosfonáty bude vzhledem k nízké agresivitě onemocnění a zachování kvality života optimální.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.