Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Odborné kolegium

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

„Diagnostice a léčbě melanomu se věnuji již 30 let, naše pracoviště navázalo na historickou ambulanci profesora Trapla pro „hnědé nádory“. Z původního jednoho ordinačního dne týdně se provoz rozšířil na 4 ambulance 5× týdně. Věnujeme se primární diagnostice kožního melanomu i dalších kožních nádorů, a abychom mohli poskytovat našim pacientům komplexní péči, doplnila jsem si k dermatologické též onkologickou atestaci. Takže jsme schopni se o pacienty s melanomem postarat i v případě progrese onemocnění a nutnosti systémové léčby. Pracoviště je aktivním členem EORTC Melanoma Cooperative Group.“

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Projekt Mujpacient.cz považuji za velmi zajímavý a prospěšný, umožňuje snadno a rychle konzultovat složité případy pacientů a získat cenné rady od zkušených odborníků.“

Zobrazit všechny členy

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.