Karcinom ledvin

Opakované metastazektomie renálního karcinomu

Žena 63 let, bez významných komorbidit. 3/2012 nefrektomie l.dx. pro TU, histol.: středně dif. Grawitzův TU ledviny pT3 N0 M0, G2 11/2013 nejistý relaps v uzlinách retroperitonea, 4/2014 potvrzena mírná progrese 5/2014 radikální retroperit...