Karcinom ledvin

Od kostní po mnohočetnou generalizaci

Muž 72 let v dobrém biologickém stavu. PS 0-1 Z anamnézy: 1994 hyperTK, Léky prav: Betaloc, Loradur, Lozap, ANP, Letrox, Eltroxin Alergie: Euthyrox UA: 1994 UL l. dx - řešeno URS a následně perkutánní extrakce konkrementu NO: 8/2000 NE l....

Renální karcinom s metastazou do pankreatu po operaci, nyní solitární meta

Pacientka věku 71 let. Kromě thyreopatie a nádor. onem. neléčena – medikace tč. Letrox 50 ug 1 0 0, Lanzul 30 mg 1 0 0, Kreon 2 2 2 22. 5. 1992 nephrectomia l. sin....

Opakované metastazektomie renálního karcinomu

Žena 63 let, bez významných komorbidit. 3/2012 nefrektomie l.dx. pro TU, histol.: středně dif. Grawitzův TU ledviny pT3 N0 M0, G2 11/2013 nejistý relaps v uzlinách retroperitonea, 4/2014 potvrzena mírná progrese 5/2014 radikální retroperit...