Karcinom ledvin

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku

Generalizovaný světlobuněčný renální karcinom pravé ledviny v.s., u 61letého pacienta, prorůstající do duodena a susp. do psoatu, s metastatickým postižením pravého humeru, šířící se do měkkých tkání paže okolo patol. fraktury, vícečetně metastatická...

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku s mnohočetnou generalizací

Nynější onemocnění a dosavadní léčba 50letého pacienta: Nově diagnostikovaný high-grade karcinom ledviny, generalizovaný mnohočetně do skeletu, uzlin pravé poloviny retroperitonea, obou nadledvin a plic. Zatím bez léčby. Ostatní diagnózy: Zlomenin...

Generalizace renálního karcinomu do plic

Případ 62letého pacienta s diagnózou: Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku - st. p. LSK radikální nefrektomii vlevo pro světlobuněčný renální karcinom pT1a cN0 M0, G3 dle Fuhrmanové (26. 7. 2012, UROL). Generalizace renálního karcinomu do plic bila...

Možnost léčby ca ledviny po progresi na 3.linii

Prosím o konzultaci pacienta - nyní 53 let, 2013 - diagnostikován karcinom pravé ledviny, indikován k nefrektomii vpravo 10/2013, biopticky konvenční renální karcinom G2, pT 1b N0 M0 . 9/014 meta ložiska na pleuře oboustranně...

Generalizácia po 8 rokoch

57 letý pacient po radik. NE l.sin 01/2009 pre Ca renis l.sin pT3aN0M0, histologii. Grawitz, následně sledován. 02/2017 mts ad cerebri, nehistologizované (2 mts ložiska - F l.dx a v thalamu l.sin) Neurochirug operační řešení neindikoval, vzhledem k e...

62letá pacientka s renálním karcinomem

62letá pacientka, v anamnéze DM II. typu komp. na PAD, psoriasa dlouhodobě stabilní, jinak nic významného. V roce 2008 levostranná nefrektomie pro renální karcinom, clear cell pT3 N0 M0. V roce 2012 4 metastázy v pravé plíci, 2 vlevo a metastáza d...

hematurie u mRCC

Pacientka 42 let, polyvalentní alergik, astma bronchiale PS1 6/2015 bx levé ledviny (rozsáhlý tumor 110*100*85 mm), vícečetné kostní metastázy T3 N1 M1 - středně diferencovaný papilární renální karcinom 7/2015 cílená léčba toriselem weekly + ap...

78 letý pacient, KI 90%, aktivní senior

Prosím o doporučení dalšího terapeutického postupu: 78 letý pacient, KI 90%, aktivní senior, interkurence:hypertenze komp., pro AVB III.st.implantace kardiostimluátoru 12/2012 laboratoř:bez výrazné patologie ca renis l. dx histolog:Klarocelu...

Jak léčit nádorový trombus v dolní duté žíle?

Pacientka 1940, komorbidity: ICHS komp, arter. hypertenze komp., st.p. ischem. CMP 2011 bez neurol. rezidua, st.p. TEP pravé kyčle 2014 bez komplikací. 6/2015 radikální nefrektomie l. dx. pro objemný renální karcinom z jasných bb. Peroperačně po...

mRCC u pacienta v dialyzačním programu

Pacient 1953, bez významných komorbidit. 1997 radik. pravostr. nefrektomie pro TU Grawitz pT2 N0M0, 12/2013 radik. nefrektomie levé ledviny pro duplicitní TU Grawitz pT3a pN1 M0, bez další léčby, byl v celkové remisi, původně zvažováno v odstupu zařa...

Který z preparátů určených pro I. linii léčby mRCC považujete za vhodnější u pacienta s četnými interkurencemi?

68 letý pacient z interkurencí léčen pro: DM II.typu na inzulinu 10 let FISI chronická na Warfarinu 2 roky Hypertenze II stupně komp. 5 let stp. infekční hepatitídě typu C před 10 lety s elevací AST, ALT, GMT stupně 1 nyní v 7/2015 stp. R...

Doporučení dalšího léčebného postupu

Prosím o doporučení dalšího postupu. Pacientka narozená v roce 1956 Léčená od roku 2009 Ca renis , histolog karcinom z jasných bb, Fuhrman G 2, pT2 N0 M0 stp. RANE l. sin 5.11.2009 pro mnohočetné meta plicní od 12/2011 Sutent v I. linii Ef...