Karcinom ledvin

Generalizácia po 8 rokoch

57 letý pacient po radik. NE l.sin 01/2009 pre Ca renis l.sin pT3aN0M0, histologii. Grawitz, následně sledován. 02/2017 mts ad cerebri, nehistologizované (2 mts ložiska - F l.dx a v thalamu l.sin) Neurochirug operační řešení neindikoval, vzhledem k e...

62letá pacientka s renálním karcinomem

62letá pacientka, v anamnéze DM II. typu komp. na PAD, psoriasa dlouhodobě stabilní, jinak nic významného. V roce 2008 levostranná nefrektomie pro renální karcinom, clear cell pT3 N0 M0. V roce 2012 4 metastázy v pravé plíci, 2 vlevo a metastáza d...

hematurie u mRCC

Pacientka 42 let, polyvalentní alergik, astma bronchiale PS1 6/2015 bx levé ledviny (rozsáhlý tumor 110*100*85 mm), vícečetné kostní metastázy T3 N1 M1 - středně diferencovaný papilární renální karcinom 7/2015 cílená léčba toriselem weekly + ap...

78 letý pacient, KI 90%, aktivní senior

Prosím o doporučení dalšího terapeutického postupu: 78 letý pacient, KI 90%, aktivní senior, interkurence:hypertenze komp., pro AVB III.st.implantace kardiostimluátoru 12/2012 laboratoř:bez výrazné patologie ca renis l. dx histolog:Klarocelu...

Jak léčit nádorový trombus v dolní duté žíle?

Pacientka 1940, komorbidity: ICHS komp, arter. hypertenze komp., st.p. ischem. CMP 2011 bez neurol. rezidua, st.p. TEP pravé kyčle 2014 bez komplikací. 6/2015 radikální nefrektomie l. dx. pro objemný renální karcinom z jasných bb. Peroperačně po...

mRCC u pacienta v dialyzačním programu

Pacient 1953, bez významných komorbidit. 1997 radik. pravostr. nefrektomie pro TU Grawitz pT2 N0M0, 12/2013 radik. nefrektomie levé ledviny pro duplicitní TU Grawitz pT3a pN1 M0, bez další léčby, byl v celkové remisi, původně zvažováno v odstupu zařa...

Který z preparátů určených pro I. linii léčby mRCC považujete za vhodnější u pacienta s četnými interkurencemi?

68 letý pacient z interkurencí léčen pro: DM II.typu na inzulinu 10 let FISI chronická na Warfarinu 2 roky Hypertenze II stupně komp. 5 let stp. infekční hepatitídě typu C před 10 lety s elevací AST, ALT, GMT stupně 1 nyní v 7/2015 stp. R...

Doporučení dalšího léčebného postupu

Prosím o doporučení dalšího postupu. Pacientka narozená v roce 1956 Léčená od roku 2009 Ca renis , histolog karcinom z jasných bb, Fuhrman G 2, pT2 N0 M0 stp. RANE l. sin 5.11.2009 pro mnohočetné meta plicní od 12/2011 Sutent v I. linii Ef...

duplicita mRCC + tumoru močového měchýře

muž, 72 let, PS1 Z anamnézy: 2000 DM na NZI, 2004 hyperTK, 2005 aIM - řešeno stentem Léky prav: NZI, ANP, Lozap, Prestarium Alergie: CHLF UA: 1. 3.2011 NE l. sin transperitonealis pT3, odstraněný nádorový trombus z levé renální žíly, končí...

zahájit cílenou léčbu vzhledem k mnohočetnému metastatickému postižení a problematickým resekčním liniím bezprostředně po resekci plicní nebo vyčkat do progrese?

Prosím o doporučení léčebného postupu 65 letý pacient OA: diabetes mellitus; hypertenze; hypercholesterolémie; operace: 1990 CHCE FA: Glupophage 500mg 1-0-0; Rosucard 0-0-1; Micardis plus 80mg/12,5mg tbl. 1-0-0 , Alergie: PNC, brufen, Abúsus...

Od kostní po mnohočetnou generalizaci

Muž 72 let v dobrém biologickém stavu. PS 0-1 Z anamnézy: 1994 hyperTK, Léky prav: Betaloc, Loradur, Lozap, ANP, Letrox, Eltroxin Alergie: Euthyrox UA: 1994 UL l. dx - řešeno URS a následně perkutánní extrakce konkrementu NO: 8/2000 NE l....

Renální karcinom s metastazou do pankreatu po operaci, nyní solitární meta

Pacientka věku 71 let. Kromě thyreopatie a nádor. onem. neléčena – medikace tč. Letrox 50 ug 1 0 0, Lanzul 30 mg 1 0 0, Kreon 2 2 2 22. 5. 1992 nephrectomia l. sin....