Karcinom prostaty

Biopticky prokázaný karcinom prostaty

63 letý nemocný se dostavil z cizího pracoviště s biopticky prokázaným karcinomem prostaty, Gleason skore 5, výchozí PSA 100. Při převzetí do péče léčen Androcurem a Zometou, PSA 13. Přítomnost kostních metastáz verifikována PET/CT vyšetřením s choli...

Progrese přes pokračující TAB

Pacient ve velmi dobrém stavu, v době stanovení diagnozy ve věku 56 let, bez závažnějších komorbidit. Souhrn diagnoz: Tubul.adenokarcinom prostaty, část. až světlobuněčný, cT3NXMO, G2, Gleason skore 6, vstupní PSA 9,33 ( 24.5.07) Horm.terapie...

biochemický relaps po RP s pT0

zdravý muž, nyní 67 let v roce 2001 radikální prostatektomie při histologicky verifikovaném ZN prostaty iPSA 4.12 ug/l histologicky adenokarcinom pravého laloku - dvě ložiska GS3 (2+1) provedena RP, komplikovaná septickým stavem s pseudomonado...

HR karcinom prostaty s relapsem u 54letého muže

Pacient 54 let, z anamnézy: hypertenze na Emzoku, alergie: 0 RA: bezvýznamná, nekuřák, alkohol příležitostně 2012 1. Bx prostaty AAH 2. Bx prostaty (po 7M) iPSA 5.13 ug/l, ICTP 5.22 ug/l, testo 14.26 nmol/l, histologie: cT1c Nx M0...

Kastračně rezistentní karcinom prostaty

Pac. s ca prostaty T3NxM1b, GS 7(3+4), iPSA 53,48 po biopsii prostaty v-r.2006 po bilaterální orchiektomii 11/2006 od 4./2010 - 7./2010 flutamid 250mg 3x1 od .7./2010 - 7/.2011 bicalutamid 50mg 1x1 od 7./2011 - 5/2012 opět flutamid 250mg 3x1...