Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prostaty

Karcinom prostaty

Pacient s metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty vysokého rizika

7. 5. 2020 06:44

54 lety nemocný, léčený pro DM melitus I typu, celiakii, hypertenzi FA: INZ, nárazově kortikoidy pro celiakii, Prestarium, ECOG PS 1 nyní nově dg. ca prostaty, histologicky z biopsie acinární adeno ca GS 5+5, z obou laloků pT1c (cT3) N1 M1...

Hormonální léčba

27. 2. 2020 07:49

Pacient r.1959: OA: 1) Adenokarcinom rekta T2N0M0- stp aktinoterapii, stp operaci 5.10.2011 v remisi 2) Ca prostaty- acinární adenokarcinom v obou lalocích- radikální robotická prostatektomie a lymfadenektomie 2.4.2019. Scinti skeletu bpn....

Adenom prostaty s infiltrací semenných váčků u 67letého pacienta

3. 2. 2020 17:23

Jak dále léčit 67letého pacienta s hlavní diagnózou C61? Stav po RAPE pro adenokarcinom prostaty s infiltrací semenných váčků, perineurální šíření, lymfangioinvaze, pozitivní chirurgický okraj - pT3bpNXM0, R1, GS 8 (3+5), iPSA 7,4 (10/2014) Od 1/20...

Generalizovaný karcinom prostaty u 73letého muže

16. 1. 2020 19:04

Jak postupovat v léčbě 73letého pacienta s hlavní diagnózou: C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy - prostaty: generalizovaný karcinom prostaty, cT3b cN1 cM1b-c (inf.spodiny moč.měchýře, pánevních a retroperitoneálních uzlin, skalenová oblast krku vl...

Karcinom prostaty u 69letého pacienta

Jak byste léčili pacienta s diagnózou C61: Karcinom prostaty dg. v r. 2012 - TxNxMx, Gleason X, iPSA 154? 69 let Ostatní diagnózy: I10 Arteriální hypertenze Nynější onemocnění a jeho dosavadní léčba: Hormonální terapie Eligard od r....

Pacient s hlavní diagnózou C61, 73 let

Jak byste postupovali v léčbě pacienta s hlavní diagnózou C61? 73 let Stav po RAPE s oboustrannou pánevní lymfadenektomií pro adenokarcinom prostaty s perineurálním šířením, bez metastatického postižení odstraněných uzlin - pT2cpN0M0, G2, Gleason sc...

72 letý pacient - ca prostaty

72 letý pacient PS 1 Interkurence: hypertenze , glomerulopathie membranoproliferativní , nefrotický syndrom, stp. biopsii ledvin 5/2012, pacient dialyzován ob den , stp. miliární TBC přeléčen antituberkulotiky 2012-2013 dg : Ca prostaty dg 1/...

Synchronní nádor močového měchýře a prostaty

75letý pac. se synchronní nádorovou dg.- C 61 ca prostatae TNM: cT1cN0M0, GS 4+4, PSA 7,8, Histologie: 3/2019 nn. infiltrace ve vzorcích č 1-5 a 7,8 a 12- adenokarcinom převážně kribrif.uspořádaný s ojediněle zastiženou perineurální propagací,...

Včasná progrese po HT

Vážené kolegium , prosím o váš názor na optimálny terapeutický postup u 78 ročného pacienta s vývojom kastračne rezistentného ochorenia pol roka po zahájení HT LHRH antagonistom u primárne metastatického ochorenia . Z anamnézy : 6.8.2018 - dg. t...

Středně diferencovaný adenokarcinom prostaty u 78letého pacienta

Konzultace postupu léčby se týká 78letého pacienta s diagnózou C180: Stav po pravostranné hemikolektomii, ileotransverzoanastomóze ETE pro středně diferencovaný adenokarcinom infiltrující asi 1 mm do perikolické tukové tkáně, bez angiolymfoinvaze pT3...

Adenokarcinom prostaty s metastázami do skeletu u 74letého pacienta

Dnešní kazuistika se týká 74letého pacienta s diagnózou C61: Adenokarcinom prostaty min. cT3 cNx M1b, GS 7 (3+4), mnohočetné metastatické postižení skeletu PSA 927. Totální androgenní blokáda (LHRH analoga Diphereline + bicalutamid) + XGeva od 8/2016...

Adenokarcinom prostaty u 75letého pacienta

Pacient ve věku 75 let s diagnózou C61: Adenokarcinom prostaty T2b NX M0, G3, GS 8 (4+4). Podstoupil hormonální terapii přípravkem Flucinom (20. 4.–16. 9. 2009) a hormonální terapii Zoladex (24. 4. 2009 – dosud). Z510: Stav po ozáření pánve 46 Gy a...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.