Karcinom prostaty

Pacient s nádorovou duplicitou: neuroendokrinní karcinom močového měchýře a karcinom prostaty

Muž, ročník 1942, univerzitní profesor, vědec. Anamnesticky ischemická choroba srdeční, po katetrizaci v roce 2015, intermitentně arytmie, sledován na kardiologii, warfarinizován. DM léčený perorálními antidiabetiky. V celkově dobrém stavu, spolupr...

CaP - rebiopsie před zařazení na VL k transplantaci ledviny

Pacient 76 let , CHRI od 2011 v péči nefrol. poradny, od 7/2013 v pravid. HD terapii, t.č. stabilisovaný stav, PS 1, nyní nefrology zvažováno zařazení do transplantačního programu 8/2012 dg Karcinom prostaty T2 N0 M0...

Encefalopatie po enzalutamidu

Vážení kolegovia, prosím o radu ako postupovať v liečbe enazlutamidom u 95 ročného muža: 1/17 na zálkade hladiny PSA ned 900ng/mls stanovená dg. ca prostaty /nehistologizovaný pre vek/. Iniciálne s mts generalizáciou v skelete gamagraficky -cT3NX...

CaP - RT po RAPE?

Pacient SB nar. 1958, 10/2017 dg karcinom prostaty pT3a(2) L1 Pn1 N0 M0 , iPSA 16,8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHIR - 10/2017 la...

Acinární adenoca a duktální ca prostaty

68 letý muž vyšetřen pro únavu a pokles hemoglobinu Dg. Ca prostaty, histologicky z biopsie prostaty: smíšený tumor- :acinární adenokarcinom GS 5+5 + složka duktálního karcinomu vstupní PSA 10 000 ug/l cT2 N1 M1 - skelet, uzliny v retroperiton...

Pokročilý ca prostaty

Pacient nyní odeslán z urolog.ambulance do ambulance onkologické, ke zvážení terapie, papcient r.1950,dobře komponovaný,t.č.bez klin.potíží Z průběhu onemocnění: Zač.II/2O17 byla provedena extirpaciá uzlinového sy vlevo v nadkličku Hist.:nízce d...

mHRCP u kardiaka

Dobrý den. Prosím o Váš názor. Pacient ročník 1944. Komorbidity: ICHS chron., stp.IM, stp. CABG, syndrom AP, sledován kardiologem, asympt. stenóza ACI l.dx. Dg. Ca prostatae cT4 Nx M0-1 Gleason 9 PSA 111 velmi vysoké riziko Od 13.2.2015 horm te...

CRCA relaps po docetaxelu

72 ročný pac. s komorbiditou koxartrozy ,r.2011 adenoca prostatae inic. PSA - 16,3 ng/ml , Gleason 9/5+4/, pT3bN0M0, IIB št: od 11/11 - Firmagon + Bicalutamid , 2/12 zmena za Eligard ,3/12 - PSA nadir 0,4 ng/ml, 5/12 - 6/12 - lok. RAT na obl. pro...

Generalis.CRCAP - elevacePSA při CHT

Pacient J.J. 1940 C 61 Ca prostaty dg 5/2008 st IV, acin. adenoCa prostaty GS 5+4=9, iPSA 64 vstupně generalisace do skeletu - prox. diafýza P femoru 7/2008 bilat. OE + HT opakovaně pro progresi ve skeletu léčen chemoterapií (Taxot...

Ca prostaty

Dobrý den. prosím o konsultaci následujícího : 66l muž, subj jen cca 3 měsíce dorsalgie, jinak z anamn zcela zdráv, KI 100%, FA sine. 4/2016 akutní retence s přechodnou bilat hydronefrosou - perm svod s úpravou obstr. nálezu HMC. PSA více 150...

Adjuvantní terapie u mladého muže

Dobrý den, velmi Vás prosím o radu stran adjuvantní terapie u mladého 46 -letého muže, který přešel do mé péče. Podstoupil v únoru 2016 robotickou RAPE + ePLND TNM : pT3bpN1(1+/12LU)Mx Histol: Acinární adenokarcinom prostaty, v obou lalocích...

CRCP - progresia počas chemoterapie

Dobrý deň prajem, prosím o opakovanú konzultáciu u 56 ročného aktívne pracujúceho pacienta: 6/2015 dg- lokálne pokročilý adenoca prostae Gleason 9/4+5/, T4N2M1 /skelet /, infiltrácia m.m., lokoregion. LAP, mts v skelete axiálnom i apendikulárnom:...