Kolorektální karcinom

Adjuvance u karcinomu recta

Dobrý den, velmi prosím o Vaši radu stran 51letého jinak zdravého muže bez komorbidit, s dg karcinomu recta cT3N1Mx, adenoca G2, v rámci čekání na termín RT zahájil 2xFOLFOX , následně podstoupil klasickou neoadjuvantní CHRT s capecitabinem...

Karcinom recta - mts pľúc

Pacient narodený 1956. 17.7.2017 dolná predná resekcia rekta pre neo pT3 pN1 (2/20LU) M0 adenoca G I-II, pozitívna mutácia K-ras v kdóne 12/13. Po operácii absolvoval adjuvantú liečbu - RAT na panvu a chemoterapiu FU/FA -Mayo., dispenzarizovaný s pr...

Radioterapie CNS ano či ne

Dobrý den, velmi Vás prosím o poradu stran 82-letá pacienta ve výborné kondici, v anamneze opakované embolie v poúrazových či pooperačních obdobích, hypertenze, jinak bez komorbidit . Pán je po amputaci recta sec Miles 9/2011 pro adenoca, podstou...

Žena 42let, bez významných komorbidit

Prosím o návrh postupu u ženy narozené 1975 bez významných komorbidit. V roce 1975 operována pro ileosní stav - resekováno rektosigmoideum sec Hartman histol.: mucinózní adenokarcinom G2, pT3 pN1b (2/24) M0, kl. stádium IIIB, pMMR, dg. 9/2015...

Meta do plic po adjuv. léčbě, mutace KRAS, stav po tromboze PDK

Pacient - 67 let do dg ca rekta s ničím neléčen V 8/16 ca rekta 10 cm od anu, tubulární adenokarcinom G2, cT3 cN1 M0 Stav po předoper radiochemoterapii do 9/16 11/16 resekce rekta, ilostomie výrazně regresivně změněný invazivní tubulárn...

Opakovaná resekce jater?

Dobrý den, obracím se na Vás s konzultací ohledně opakované resekce jater. Pacient, nar. 1949, bez komorbidit, PS 0 V roce 2004 resekce rektosigmatu pro AdenoCa, pT2 pN0 M0. dále bez adjuvance. R1 6/2015 - 2 meta ložiska v játrech, provedena res...

Generaliz. ca tenkého střeva

43 letá pacientka, léčena s hypertenzí a hypofunkcí štítné žlázy, r. 2016 po HYE+AE+lymfadenektomie pánve + suprapelv histol mucinosní adenoCa intestinlnho typu v obou ovariích a P tubě, L1 děloha LU, a omentum bez nádoru, dovyšetřována ......

Adjuvance při clostridiové infekci

Hlavní diagnóza: C19. Ca rectosigmatu v 20-25cm/nad řasou/stp.resekci, 3 cykly adjuvantní chemoth. TNM: pT4bN2aM0, Pn1,R1? Histologie: A: Nepravidelná částice 4 x 2 x 1,4 cm se stehy, tvořená tukovou a tuhou bělavou tkání, v jedné části na ř...

Pokročilý ca recta

Pacient r.1956 vyš.v plicní ambulanci pro kašel a dušnost.V rámci vyš.provedeno CT plic) a CT břicha s nálezem metastat ického postižení obou orgánů Odeslán do onkolog.ambulance k došetření a naplánování terapie Provedena akutně kolonoskopie.kde z...

Ca recta + solitární meta plic

Hlavní diagnóza: C 20 nepravidelný cirkulární adenokaricnom recta těsně za svěračem do cca 12 cm délky, dle CT mnohočetné patol. LU v mezorectu a před promontoriem, solitární meta plic TNM: cT3? cN2M1a - plíce Histologie: 10/16 - části sliznic...

Žena 62 let, bez zásadních komorbidit

Žena 62 let, bez zásadních komorbidit. 2012 resekce transversa pro adenoca pT3 pN0 M0, bez následné adjuvance. 10/2014 relaps v plicích - 5 drobných meta v obou lalocích, nepřístupných perkut. biopsii, hodnoceno jako neresekabilní radikálně....

Recidiv. ca tlustého střeva

Pacient r.l953 s dg.ca tlustého střeva od r.2Ol2 V r.2Ol2 ca sigmatu :Hist.: mucinozní ca,G2,RAS mutován,EGFR: poz Klasifikace:pT3pNlMl/hepar/ Th: hemicolectomia dx+resekce jater/chir.odd.Vsetín/ pooperačně chemoterapie režimem "XELOX"...