Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom

Špatná tolerance systémové léčby u pacientky s adenokarcinomem rekta

Pacientka narozena 1965, s nálezem od 2/2014 adenokarcinomu rekta (G3, wt KRAS) a mnohočetným postižením jater (postižení obou jaterních laloků), dle CT i klinicky játra zasahovaly pod oblast pupku, bez extrahepatální diseminace dle CT. Pacientka zah...

Pacientka s nově diagnostikovaným tumorem střeva se solitární meta jater

Pacientka s duplicitním nádorem, narozena 1949, aktuálně s nově diagnostikovaným tumorem střeva se solitární metastázou do jater. Pacientka ve výborném celkovém stavu, PS 0, asymptomatická, v anamnéze jen hypertenze, aktuálně kompenzovaná. Pacientk...

71letý pacient se solitární metastázou jater S8

Pacient nar. 1944, ve výborném celkovém stavu, bez komorbidit, aktuálně s dotazem na řešení 2. relapsu onemocnění. Původně diagnostikovaný adenoca rektosigmatu 2007, G2, původně pT3 pN1 M0, k-RAS wild type,2007 - resekci sec. Dixon - st.p. adjuvantn...

Smíšený tumor tlustého střeva

Prosím o konzultaci ohledně dalšího postupu: Pacientka JK, nar.1953, jinak zdravá, k nám odeslaná s dg.Tu colon ascendens, pT3 pN0 M0 St.p.pravostranné hemikolektomii. Histologie: smíšený tumor: 70 % neuroendorinní karcinom, Gr III....

Pac. po endoskopické resekci

65 letý pac. s částečnou jazykovou bariérou. Hlavní diagnóza: C 20 - adenokarcinom recta - nízce sedící (anorectální přechod) - st.p. lokální excisi operačním rectoskopem - R0 resekce TNM: pT1sm3N0M0 - G2 Histologie: 3/15- v materiálu zastiž...

pacient s duplicitou C 61 a C20

65 letý pac. se základní diagnózou : duplicita - C 61 - adenokarcinom prostaty, st.p.pční verifikaci 1/15 KV PSA 64,28 (12/14) C 20 - adenokarcinom recta v 7-15 cm, téměř obturující, pánevní lymfade...

Další léčba po ablaci solitární metastázy CRC?

Muž 68 let, v anamnéze kompenzovaná arteriální hypertenze a DM II. typu. PS ECOG=0 2/2011 resekce sigmoidea pro adenoca G2 pT3 pN1 (1/15) M0, mut-KRAS, následně adjuv. CHT kapecitabin monoterapie do 7/2011 s dobrou tolerancí 4/2012 solitární re...

Bazaloidní ca recta

62 letá pac. Hlavní diagnóza: C 20 - neoperovaná karcinom recta v 10 Cm, st.p. histologiociké verifikaci TNM: T3,N1M0 Histologie: nález odpovídá špatně diferecncovanému dlaždicobuněčnému nerohovějícímu karcinomu. Je pozitivita onkoproteinu P16....

Recidiva solit. meta v játrech po radik. odstranění

Pacientka - 76 let, léčena pro hypertenzi, hyperlipoproteinemii a osteopenii na onkologii od 2/013 pro karcinom rektosigmatu pT3 pN0(0/28) L1 pM1HEP nekrotický tubul. adenoca G2 a při screeningu pro ca střeva zjištěn i dupl. karcinom P led...

Indikace adjuvantní chemoth.

Dotaz - je indikace k podání adjuvantní chemoth. - nízké stadium x operace v ileozním stavu, nedostatečný počet vyšetřených LU, L1 Paceintka 65 let bez výr. přidružených dg. - Hlavní diagnóza: C172 - Adenocarcinoma ilei terminalis , operována...

Relaps adenoca appendixu po porodu

Žena 26 let, 1/2012 ileocékální resekce pro TU appendixu. Histologie: mucinózní adenokarcinom appendixu G2, pT4 pN1 (1/5)M0, 2/2012 doplněna pravostr. hemikolektomie , zjištěny 3 uzlinové meta z 12 vyšetřených, tedy celkově pT4 pN2 M0. Adjuvance: 5x...

Špatně diferencovaný tubulární adenokarcinom

37 letý nemocný, zcela zdráv. Pravostranná hemikolektomie, drenáž dutiny břišní pro tubulární adenokarcinom céka pT4N2M1,G 3, Meta jater 30.7.2014 provedena výše uvedená operace. V klidné CA zaveden PM, příprava pole, rouškování. V závěsu ilea hma...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.