Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom

Paliativní axiální transverzostomie pro adenokarcinom u 69letého pacienta

Jaké by bylo doporučení pro léčbu 69letého pacienta s diagnózou C189 ZN – tlusté střevo, NS – st. po zavedení paliativní axiální transverzostomie pro adenokarcinom – cT4 cN1 M1, G2 (wild type RAS). Z511: Paliativní chemoterapie – 1. série FOLFOX4 5/2...

Metastatický kolorektální karcinom u 52leté pacientky

Pacientka ve věku 52 let v době stanovení diagnózy metastatického kolorektálního karcinomu. Pacientka zcela asymptomatická, s náhodně zjištěnou tekutinou v dutině břišní dle vag. UZ vyš. na gynekologii. Provedena diagnostická laparotomie: v dutině...

Indikace adjuvantní aktinoth.

75 letý pac. Onkologická diagnóza: C 20 - adenokarcinom recta těsně za svěračem, TNM: uT1-2 uN0 M0 *** pT2 Histologie: 6/18 A : Sliznice rekta kde mezi hyperplastickými žlázkami žlázky s těžce dysplasticky změněnou výstelkou, dysplazie vystu...

Duplicita tl. střeva a plic

Léčebná rozvaha: PAc. 64 let. s verifikovaným adenokarcinomem recta - připravován ke konkomitantní chemo-radioterapii předoperačně - pro poruchu pasáže provedeno založení sigmoideostomie. V rámci příprav k operaci a stadingu zjištěn tumor plic - ve...

Adjuvance u karcinomu recta

Dobrý den, velmi prosím o Vaši radu stran 51letého jinak zdravého muže bez komorbidit, s dg karcinomu recta cT3N1Mx, adenoca G2, v rámci čekání na termín RT zahájil 2xFOLFOX , následně podstoupil klasickou neoadjuvantní CHRT s capecitabinem...

Karcinom recta - mts pľúc

Pacient narodený 1956. 17.7.2017 dolná predná resekcia rekta pre neo pT3 pN1 (2/20LU) M0 adenoca G I-II, pozitívna mutácia K-ras v kdóne 12/13. Po operácii absolvoval adjuvantú liečbu - RAT na panvu a chemoterapiu FU/FA -Mayo., dispenzarizovaný s pr...

Radioterapie CNS ano či ne

Dobrý den, velmi Vás prosím o poradu stran 82-letá pacienta ve výborné kondici, v anamneze opakované embolie v poúrazových či pooperačních obdobích, hypertenze, jinak bez komorbidit . Pán je po amputaci recta sec Miles 9/2011 pro adenoca, podstou...

Žena 42let, bez významných komorbidit

Prosím o návrh postupu u ženy narozené 1975 bez významných komorbidit. V roce 1975 operována pro ileosní stav - resekováno rektosigmoideum sec Hartman histol.: mucinózní adenokarcinom G2, pT3 pN1b (2/24) M0, kl. stádium IIIB, pMMR, dg. 9/2015...

Meta do plic po adjuv. léčbě, mutace KRAS, stav po tromboze PDK

Pacient - 67 let do dg ca rekta s ničím neléčen V 8/16 ca rekta 10 cm od anu, tubulární adenokarcinom G2, cT3 cN1 M0 Stav po předoper radiochemoterapii do 9/16 11/16 resekce rekta, ilostomie výrazně regresivně změněný invazivní tubulárn...

Opakovaná resekce jater?

Dobrý den, obracím se na Vás s konzultací ohledně opakované resekce jater. Pacient, nar. 1949, bez komorbidit, PS 0 V roce 2004 resekce rektosigmatu pro AdenoCa, pT2 pN0 M0. dále bez adjuvance. R1 6/2015 - 2 meta ložiska v játrech, provedena res...

Generaliz. ca tenkého střeva

43 letá pacientka, léčena s hypertenzí a hypofunkcí štítné žlázy, r. 2016 po HYE+AE+lymfadenektomie pánve + suprapelv histol mucinosní adenoCa intestinlnho typu v obou ovariích a P tubě, L1 děloha LU, a omentum bez nádoru, dovyšetřována ......

Adjuvance při clostridiové infekci

Hlavní diagnóza: C19. Ca rectosigmatu v 20-25cm/nad řasou/stp.resekci, 3 cykly adjuvantní chemoth. TNM: pT4bN2aM0, Pn1,R1? Histologie: A: Nepravidelná částice 4 x 2 x 1,4 cm se stehy, tvořená tukovou a tuhou bělavou tkání, v jedné části na ř...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.