Kolorektální karcinom

Recidiv. ca tlustého střeva

Pacient r.l953 s dg.ca tlustého střeva od r.2Ol2 V r.2Ol2 ca sigmatu :Hist.: mucinozní ca,G2,RAS mutován,EGFR: poz Klasifikace:pT3pNlMl/hepar/ Th: hemicolectomia dx+resekce jater/chir.odd.Vsetín/ pooperačně chemoterapie režimem "XELOX"...

Podezření na generaliaci na peritoneum

Pacientka nyní 67 let. V OA uváděno Anxiosně depresivní sy, bolesti v zádech, smíšená hyperlipidemie, bez chronické medikace Nynější onemocnění: 2014 ileosní stav, endoskopicky tumor 30 - 35 cm za anem, dále nešlo proniknout. Předoperačně nezjiš...

Adenoca rekta s primární generalizací do jater

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by ještě existovala pro mého 52 - letého pacienta léčba, která by mohla zvrátit nepříznivou prognosu. 11/2014 zjištěn středně diferencovaný adenoca rekta 4 x 5 cm, primární generalizace do jater. Zahájena terapie...

Recidíva MTS rektalného ca v pľúcach po radik. operacii

Pacientka nar. 1967 v čase dg. 46 rokov V/2O13 resekcia recti ant.+excízia mezorekta laparosk. pre adenocarcinom G2,perineurálna invázia,angiolymfat.invázia,34 LU-v 26 LU MTS adenoca,mut.KRAS pT2pN2MO št.III,po operácii PET/CT neg,postoperačne adju...

Anorectální karcinom po amputaci

65 letá pac. která se dostavila k naší konzultaci bohužel až po provedeném chir. výkonu. Hlavní diagnóza: C 21 - středně diferencovaný dlaždicobuněčný karcinom ano - rectálního přechodu, st.p. biopsii, st.p. amputaci recta v Chebu TNM: pT2, pN1...

Ložisko adenokarcinomu v jizvě po předchozí operaci

Pacientka ročník 1948 OA: Hypertenze - Prestarium NEO 0.5-0-0. 2x operace varixů. Pro chronické apendikální obtíže 1.2013 Ileocekální resekce (periop. nález.:hmatný tuhý útvar na dně céka v místě appendixu prřichycený k laterální břišní stě...

metastatický ca recti

56 ročná pac. : 1/2014 - adenoca recti T3N1M1/ solitárna mts heparu v S 5/8 11mm - CT /, RAS MT, G2. 1/14 - 1 cyklus CAPOX 2-3/14 - predoper. dlhodobá RAT v TD23x2 Gy od 24.2. do 26.3.2014 / OUSA / + konkomit. kapecitabine 2x3 tbl podča...

relaps po 4 letech, susp R1 resekce

Pacient - 63 let, léčen pro diabetes mellitus / dieta a inzulin / hypertenzi / Prestarium neo combi / , dyslipidemie / Lipohexal- nyní vysazen /, hypetrofii prostaty / tamsulosin/, obezita BMI 31,4 alergie na oxaliplatinu onkol dg : C189 K...

Generalizovaný CRC u mladší aktivní pacientky

Pacientka 1975, bez komorbidit, vyšetřena pro mírnou anemizaci (Hb 110), jiné potíže nemá, PS:0, laboratorně v mezích. 7/2015 zjištěn drobný miskovitý tumor rekta v 8-11cm od anu, neobturující, makroskopicky nekrvácející. Histologie adenokarcinom G3,...

Špatná tolerance systémové léčby u pacientky s adenokarcinomem rekta

Pacientka narozena 1965, s nálezem od 2/2014 adenokarcinomu rekta (G3, wt KRAS) a mnohočetným postižením jater (postižení obou jaterních laloků), dle CT i klinicky játra zasahovaly pod oblast pupku, bez extrahepatální diseminace dle CT. Pacientka zah...

Pacientka s nově diagnostikovaným tumorem střeva se solitární meta jater

Pacientka s duplicitním nádorem, narozena 1949, aktuálně s nově diagnostikovaným tumorem střeva se solitární metastázou do jater. Pacientka ve výborném celkovém stavu, PS 0, asymptomatická, v anamnéze jen hypertenze, aktuálně kompenzovaná. Pacientk...

71letý pacient se solitární metastázou jater S8

Pacient nar. 1944, ve výborném celkovém stavu, bez komorbidit, aktuálně s dotazem na řešení 2. relapsu onemocnění. Původně diagnostikovaný adenoca rektosigmatu 2007, G2, původně pT3 pN1 M0, k-RAS wild type,2007 - resekci sec. Dixon - st.p. adjuvantn...