Onkolog

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace onkologických případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

Pacient s hlavní diagnózou C61, 73 let

Jak byste postupovali v léčbě pacienta s hlavní diagnózou C61? 73 let Stav po RAPE s oboustrannou pánevní lymfadenektomií pro adenokarcinom prostaty s perineurálním šířením, bez metastatického postižení odstraněných uzlin - pT2cpN0M0, G2, Gleason sc...

Pacientka s duplicitním onemocněním

Dobrý den. Prosím o radu. Jedná se o pacientku r. 1951 s duplicitním onemocněním - 1/ melanoma reg. hypogastrii - in situ, st.p, excisi, v remisi. 2/ karcinom levého prsu (dg.06/2019) pT1b pN1mi M0, GII. St.p. pME l.sin. 17.6.2019. St.p. SLND 19....

Duplicitní plicní karcinom, odlišné morfologie

Pacientka IF, 72letá, z vedl. dg. v.s. autoimunitní thyreoitida, léčená Thyrozolem. 09/2016 byl diagnostikován epidermoidní ca centrálně dx. s uzávěrem pravého hlavního bronchu, v.s. splývající s mediastinální lymfadenopatií. PET/CT trupu vyloučilo g...

Pacientka v době dg. generalizovaného adenoca plic 56letá

Pacientka v době dg. generalizovaného adenoca plic 56letá. 05/2012 diagnostikovaný adenokarcinom v levém dolním plicním laloku široce nasedající na pleuru, levostranná hilová lymfadenopatie, meta do mozku, meta do lopatky vlevo, T2 N1 M1, st. IV. PS...

Léčba 67letého pacienta

Jak byste postupovali v léčbě 67letého pacienta s hlavní diagnózou: C187 Zhoubný novotvar sigmatu (C187): Stenozující dobře diferencovaný adenokarcinom sigmatu výrazně hlenotvorný prorůstající do subserozní tukové tkáně s meta v 7 z 16 odstraněných...

Pozitivní sentinelky - co dál?

Dobrý den, sešly se nám pacientky s pozitivními sentinelovými uzlinami a nejsme v MDT se schopni jednoznačně shodnout, tak moc prosím o Vaši poradu. Pacientka č.1 paní I.K., 54let, bez komorbidit, dle vstupní mamografie a sono, uzliny zcela bez...

Chemoterapie u Luminal A karcinomu

pacientka ročník 1976 - premenopausální, bez vážnějších komorbidit. Pozit. RA - teta měla nádor gynekol. v 55 letech asi, sestřenice nádor prsu ve 40-45 letech, strýc měl asi leukémiii, dědeček měla rakovinu slinivky U pacientky proveden preventi...

raritní

Léčba 71letého pacienta

Prosím o vyjádření k léčbě 71letého pacienta. LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA Hlavní diagnóza (kód a název): C446 St.p. excizi tumoru pravého předloktí a autotransplantaci dermoepidermálního štěpu - histologicky primární neuroendokrinní karcinom kůže (Merkelův k...

Relaps ca prsu u muže

Pacient - v současné době 54 let, anam. Hodgkinova choroba stadium IIA 1193 1993 - Hodgkinova nemoc - stadium IIA - léčen chemoterapií a RT - mediastinum a krk po implantaci kardiostimulátoru pro AV blok III st 9/13, Primární hypothyreosa na su...

Postmenopazální pac s pT1cpN1mi 2/1+ M0 G2, HR+ HER 2 neg KI 67 20%- správná adjuvance ?

Pacientka - 61 let, dosud léčena jen s cholesterolem, užívá Tulip, alergii nemá. 5/19 dg ca L prsu z biopsie invazivní duktální ca G2, ER 100% PR 100% HER2 2+, FISH 1,22, Ki67 10% Staging bez generalizace, ECHO v normě. Provedena segmentekt...

Taxany v adjuvanci ano či ne?

Pacientka ročník 1962 léčená dosud pouze s hypercholesterolémií a hypertenzí, medikuje Carzap. Nyní léčena pro karcinom pravého prsu pT2pN1(1/3SLN) MX (chybí zatím scinti skeletu), G2, L+,V0, R0 postmenopausální. Dne 23.5.19 lumpektomie l.dx. a...

Pokročilý ca rekta bez patol regrese po neoadjuvanci

Pacientka - 48 let, v roce 2006 po thyreoidektomii pro folikulární variantu papilárního karcinomu T2b/2m N0 M0, po podání radiojodu, dosud remise dále v anamneze Astma bronchiale, nealergické, intermitentní, pod kontrolou, bývalá kuřačka, 5/18 tr...