Onkolog

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ. Dotazy ani odpovědi kolegia neprochází jazykovou korekturou.

raritní

59letá nemocná s karcinomem pravého prsu

59letá nemocná ve velmi dobrém biologickém stavu s nově diagnostikovaným karcinomem pravého prsu 45 mm NST,s možnou infiltrací kožního krytu a satelitními ložisky dle PET-CT, bez zjevné inflamace, s masivním postižením uzlin až do nadklíčku, bez vzd...

raritní

40ti letá pacientka s pravostranným karcinomem prsu

40ti letá pacientka s pravostranným karcinomem prsu, po ablaci s exenterací vpravo, NST, 15 mm, G3, ER 95%, PR 100% MIB 50% bez lymfangioinvaze, bez perineurálního šíření s DCIS G2, odstraněny 4 lymfatické uzliny, 2 z nich sentinelové, všechny bez...

Pacient s metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty vysokého rizika

54 lety nemocný, léčený pro DM melitus I typu, celiakii, hypertenzi FA: INZ, nárazově kortikoidy pro celiakii, Prestarium, ECOG PS 1 nyní nově dg. ca prostaty, histologicky z biopsie acinární adeno ca GS 5+5, z obou laloků pT1c (cT3) N1 M1...

Adjuvantní léčba

Pacientka rč. 61 (59 let) s ca mammae l.sin pT1cpN1(1mikro/4)M0 G1 duktální ,V0,L0,R0 Imunohistochemické vyšetření: Ki 67.........5%+,ER......pozitivní - 100% ,PR .......pozitivní - 60% ,HER/2- poz.2´+, poz. mikrometastáza sentinelové uzliny,FIS...

Metastatický kolorektální karcinom

Žena 62 let bez významných komorbidit, PS = 0. V roce 2015 levostranná hemikolektomie pro adenoca G2 pT3 pN0 M0, bez následné adjuvance. Není sekretor markerů. Doplněno: wt-RAS, wt-BRAF, MMR bez defektu. 3/2020 na CT prokázáno solitární ložisko...

Recidivující granulosa cell tumor

Vážení kolegové, prosím o konzultaci případu pacientky ročník 1969, původně interně bez komorbidit. V minulosti (2007 provedena AE vlevo pro granulosový tumor ovaria, více dokumentace nemám k dispozici) Na CT břicha 9/2019 byl zjištěn cystoidního...

Adjuvance u ca prsu luminal B

Pacientka 64 let, po implantaci kardiostimulátoru pro syndrom karotického sinu, jinak se interně neléčí, léky neužívá. Kardiostimulátor impantován vpravo, ECHO s dobrou EF LK. Stav po ablaci pravého prsu + excizi SLU, histolgicky v HZQ duktální ca...

raritní

Opakování chir. výkonu v axile při absenci SLU v resekátu u luminal A nádoru

Dobrý den, prosím o konzultaci dalšího postupu: Pacientka -46 let, léčena pro hypertenzi, jinak zdráva, nyní s nově diagnostikovaným karcinomem levého prsu ve screeningu. Vstupní nálezy: MG - vlevo v DZQ jemné lehce nepravidelně kalcifika...

Triple neg. ca

Dobrý den, pac. 66 let, bez závažných komorbidit nově dg. karcinom P prsu - hmatná bolestivá rezistence, biopticky nejednoznačný nález, provedena 31.3.2020 radikální excize tu + SLU vpravo, hist. invazivní adenoidně cystický karcinom G1,...

raritní

Doporučenie liečby u pacienta s PECom obličky

67ročný pacient, v roku 2015 po resekcii tumoru pravej obličky - histologicky - nádor rastúci prevažne v solídno-lobulárnych formáciách pozostávajúci zo svetlobunkovej populácie, ako aj z buniek s jemne eozinofilnou cytoplazmou. Imunohistochemicky bo...

Inoper. recidiva glioblastomu mozku u 33 letého pacienta

Pacient 33 let, bez komorbidit, ing chemie, ve výrobě léků, 2 velmi malé děti, nyní již ID poslední medikace : Vimpat 100 1-0-2, Keppra 500 1-1-1, Fortecortin 4 1-1-0, Omeprazol 20 1-0-0, Kalium chloratum 500 mg tbl. 1-0-0 1/19 po radikálním o...

Ca prsu - zvážení OncotypeDX?

Pacientka MŠ, 41, interně zdravá , stav po APPE a 2x SC , 12 let užívání HAK, onkol.RA negativní Karcinom pravého prsu - MMG - DZQ v hloubi za žlázovým tělesem okrouhlé densní ložisko vel. 20 mm - UZ v ZQ pravého prsu hypoechogen...