Onkolog

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace onkologických případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

Pozitivní sentinelky - co dál?

Dobrý den, sešly se nám pacientky s pozitivními sentinelovými uzlinami a nejsme v MDT se schopni jednoznačně shodnout, tak moc prosím o Vaši poradu. Pacientka č.1 paní I.K., 54let, bez komorbidit, dle vstupní mamografie a sono, uzliny zcela bez...

Chemoterapie u Luminal A karcinomu

pacientka ročník 1976 - premenopausální, bez vážnějších komorbidit. Pozit. RA - teta měla nádor gynekol. v 55 letech asi, sestřenice nádor prsu ve 40-45 letech, strýc měl asi leukémiii, dědeček měla rakovinu slinivky U pacientky proveden preventi...

raritní

Léčba 71letého pacienta

Prosím o vyjádření k léčbě 71letého pacienta. LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA Hlavní diagnóza (kód a název): C446 St.p. excizi tumoru pravého předloktí a autotransplantaci dermoepidermálního štěpu - histologicky primární neuroendokrinní karcinom kůže (Merkelův k...

Relaps ca prsu u muže

Pacient - v současné době 54 let, anam. Hodgkinova choroba stadium IIA 1193 1993 - Hodgkinova nemoc - stadium IIA - léčen chemoterapií a RT - mediastinum a krk po implantaci kardiostimulátoru pro AV blok III st 9/13, Primární hypothyreosa na su...

Postmenopazální pac s pT1cpN1mi 2/1+ M0 G2, HR+ HER 2 neg KI 67 20%- správná adjuvance ?

Pacientka - 61 let, dosud léčena jen s cholesterolem, užívá Tulip, alergii nemá. 5/19 dg ca L prsu z biopsie invazivní duktální ca G2, ER 100% PR 100% HER2 2+, FISH 1,22, Ki67 10% Staging bez generalizace, ECHO v normě. Provedena segmentekt...

Taxany v adjuvanci ano či ne?

Pacientka ročník 1962 léčená dosud pouze s hypercholesterolémií a hypertenzí, medikuje Carzap. Nyní léčena pro karcinom pravého prsu pT2pN1(1/3SLN) MX (chybí zatím scinti skeletu), G2, L+,V0, R0 postmenopausální. Dne 23.5.19 lumpektomie l.dx. a...

Pokročilý ca rekta bez patol regrese po neoadjuvanci

Pacientka - 48 let, v roce 2006 po thyreoidektomii pro folikulární variantu papilárního karcinomu T2b/2m N0 M0, po podání radiojodu, dosud remise dále v anamneze Astma bronchiale, nealergické, intermitentní, pod kontrolou, bývalá kuřačka, 5/18 tr...

2. linie léčby u pac s periprokt. abscesem při terapii TKI

Pacient - 68 let, léčen s hypertenzí, v anam dále nefrolithiasa vlevo klin, němá, hyperliproteinemie, 6/18 Hluboká žilní tromboza femoro-popliteální vpravo, antikoagulační terapie LMWH operace: st.p. APPE1992, st.p. LSCHE 1994 FA: Prestarium...

72 letý pacient - ca prostaty

72 letý pacient PS 1 Interkurence: hypertenze , glomerulopathie membranoproliferativní , nefrotický syndrom, stp. biopsii ledvin 5/2012, pacient dialyzován ob den , stp. miliární TBC přeléčen antituberkulotiky 2012-2013 dg : Ca prostaty dg 1/...

raritní

Rizikový Ca endometria u mladej ženy

Dobrý deň Prosím o Váš názor ohľadom adjuvantnej liečby u mladej pacientky - rok narodenia 1977 Dg: Ca endometria pT2N0M0 L0 V0 R0 št II St.p. HYE a AXE bilat, LYE pelvis et paraaortalis 7.6.2019 , histolog. na reze v podstate celá dutina mat...

raritní

Perianální high grade dysplasie v terénu HPV infekce

Na onkologickou ambulanci byl odeslán z chirurgie muž 1986 s anamnézou 2 letého svědění na perineu a v anokutánní oblasti… Kromě zarudnutí z iritace kůže nebyly pozorovány žádné významné makroskopické patologické změny. Provedena 2x biopsie - nasle...

Recidiva triple negat. Ca prsníka

OA: v r. 2010 st.p. HYE pre Ca corporis uteri,pT1NXM0, st.p. adjuvant. RT TO: 10/17st.p. QE vľavo a SNB axillae l.sin. pre invaz. duktalny ca G3, triple negat, Ki-67 30-40%,pT1cN0/ 2LU negat/M0, prítomná lymfangioinvazia st.p. adjuvant. CHT 4x AC d...