Onkolog

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ. Dotazy ani odpovědi kolegia neprochází jazykovou korekturou.

Adjuvance u TNBC, po NACT persistence DCIS složky

Pacietka 31 let, interně zdravá matka 2 dětí, v onkol. RA: matka otce ca prsu ve vysokém věku, jinak O dg karcinom levého prsu - HQ, cT1c cN1 dle MR M0 biopsie: invazivní duktální karcinom G3 s ložiskovou in situ komponentou ( DCIS) ER 0%...

Adjuvantní léčba karcinomu prsu 28 leté pacientky HER2 pozitivní

Prosím o návrh léčebného postupu. 28letá pacientka s diagnosou karcinomu prsu vlevo, cT2 (40mm)N1M0, dg. 2/2021. V biopsii tumoru: invazivní NST, G2, ki 67 60 % ER 40% PR neg. HER 3+, v biopsii suspektní lymfatické uzliny v levé axile meta identické...

Pacientka s recidivujúcim Ca prsníka BRCA1 pozit.

42ročná pacientka, bez závažnej komorbidity, z anamnézy: st.p.QE a SNB l.dx. pre Ca mammae l.dx./invaz. duktálny ca, TU 23mm, G3,1LU s mts, 1 mikromts/6, ER,PR0%,HER2 negat., subtyp bazaloidný fenotyp,Ki 60-80%,pT2N1M0, st.p. adjuvant. CHT AC-T dose...

"Adjuvantní" chemoterapie po resekci jaterní meta

Prosím o doporučení dalšího postupu u pac. po resekci jaterní meta kolorektálního ca ("adjuvantní" chemoth? schema?) Děkuji 56 letý pac. vysokoškolsky vzdělaný, v celkově dobré kondici, OA hypertenze, úzkostná porucha, st.p. TE, komplik. fraktur...

raritní

Adjuvance u metaplastického dlaždicobb karcinomu

Prosím o doporučení typu adjuvantní chemoterapie u pac. ročník 1967, po ME l.dx. s nálezem tu 35mm, invazivní high grade metaplastický (dlaždicobbn) karcinom prsní žlázy bez známek lymfangioinvaze, s perineurálním šířením nádoru, okraje neg, 2SLN neg...

Luminal B duplex

Pac. rč. 1972, s ca mamame l.sin duplex pT1c(2ložiska)pN0(0/2) po ME na přání pac. Luminal B 1.ložisko vel. 12x9mm, G2 duktální ca V0,pn0R0 KI 67-40% ER 100%,PR 15% Her 2 neg 2.ložisko vel. 7mm, špatně difer. dukální ca, G3, V0,R0,pn0, Ki67-80...

Triple neg karcinom s progresí po NACHT

Dobrý den, prosím o Vaši konzultaci stran dalšího postupu u 46leté pacientky L.H. s ca prsu vpravo, v biopsii invazivní NST karcinom, G3, ki 67 90% ER 15% PR 10% HER 1+, FISH neg T2N0M0 genetika negativní . Léčena NACHT dose...

Lymfadenopatie

Pacient roč. 1960, s komorbiditami: HT, obezita, gonartroza, stp. polypektomi polypu střeva, stp. úraze s komocí mozku s nitrolebním krvácením... FA: Prestance 10/10 mg 1-0-0, Foxis 1-0-1 pro bolesti kolene,zkusí Skudexa 1-0-1, injekce Firmagonu viz...

Nedostatečná odpověď po NCHT TNBC

Konzultace pac. ročník 1955 pac. s ca mamame l.dx. cT2-3cN0 triple neg, pro vysokou proliferační aktivitu neoadjuvantní chemoth. v komb. AC T a náisledně operační zákrok ypT2ypN1(2mi/11)M0 stp. zahájení neoadjuvantní chemoth. v komb. AC 26.2.do...

Doporučenie liečby GNET recta

Pacientka s MR verifikovaným TU recta, MR vyš. recta- 20.5.2021- rozsiahly endofytický polypoidný tumor vypĺňajúci distálne rektum a časť análneho kanála bez infiltrácie muscularis propria, musculus levator ani intaktný. Bez presvedčivej infiltráci...

raritní

Solit. metastáza po operaci

Pac. roč. 1960 bez významných komorbidit, bez trvalé medikace. V r. 2016 diagnostikován ca mamame l.sin multifokálně pT1c(2x) pN0(0/2SLN) M0 G2, postmenop., 1. ložisko: ER 100%, PR 80%, Ki-67: 15%, HER2 neg., LVI 0, PNI 0, 2.ložisko ER 100%, PR 95%...

raritní

42letá premenopauzální pacientka s dg. ca mammae

42letá premenopauzální pacientka s dg. ca mammae l.sin., T1 N0 M0, st.p. PME + SNB sin., inv. duktální ca G2, T1b (9 mm) N0 (0/2) M0, ER 100%, PR 100%, HER 2: 2+ , FISH pozitivní, Ki67 11%. Jakou systémovou adjuvantní léčbu byste zvolili ? Adj....