Onkolog

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ. Dotazy ani odpovědi kolegia neprochází jazykovou korekturou.

Léčená pacientka s přáním těhotenství

Hezký den,prosím o váš laskavý názor na níže uvedený případ. Pacientka narozená v roce 1975,tedy téměř 38 letá.V listopadu 2011 podstoupila parciální výkon na levém prsu pro G2 invazivní duktální karcinom velikosti 15mm,s jednou pozitivní uzlinou...

Kompletní remise po neoadjuvanci

Rád bych znal váš na názor na event. léčbu u této pacientky 72 let mladé... : Ca mammae l.dx. , dukt. inazivní ca, triple negativní T2-3 / tumor kolem 5ti cm/N1M0 byla zaléčena neoadjuvantní CHT ADM a TXT 4x.´ Došlo ke kompl. remisi na...

BRCA l pozit. pacientka

Dobrý den, prosím o konzultaci případu 40-leté pacientky,BRCA l pozit. I Karcinom prsu l.dx. r. 2000¨ histol. málo diferenc. ca,ER a PR negat.,Her 2 negat St.p.kvadrantektomii a exent. axily T2N1 /2/4/ M0 5/2000 St.p. CHT...

Triple negativní karcinom prsu

Epikríza: Pacientka si v březnu 2011 sama nahmatala rezistenci v horním vnitřním kvadrantu pravého prsu. Byla provedena biopsie. 15.3.2011 G2 karcinom invazivní duktální ER neg. PR neg. HER2 neu neg KI 67 70% SISH + - počet kopií 2,73, staging ho...

Adjuvantní léčba karcinomu prsu u mladé pacientky

Pac. ročník 1980, menstruuje, OA neg, RA: babička ze strany matky měla ca prsu po 50r Hlavní diagnóza: C50.8 ca mammae l. sin.mnohoč.- HKvadranty, inoper.. V 7/12 core cut biopsie v KV TNM: cT3 NXM0 Histologie: core cut biopsie KV 7/12:inv....

chemoterapie?

36 letá pac. se základní dg. C 50.9 ca mammae l. sin, st.p pční verifikaci a následné segmentektomii s extirpací sent. LU 9/12 chir. K. Vary *** histologie - biopsie - 4 vzorky infiltrované invazivním duktálním karcinomem Gr2, NS 6, lobulární typ...

duktální - lobulární ca

Prosíme o konsultaci 75-ti letá pacientka W.K. s nálezem na scr.MG vlevo a verif. CCB Diag.: 9/12 C504 Invazivní karcinom HZQ mamm l.sin mT1b N1 M0 zřejmě duktálního typu dle hodnocení patologů z CCB? 8500/31 (dle UZT multifok. 7...

karcinom prsu u mladé pacientky

Pacientka H.K.nar.l973,menses+.PS 1 Před l/2 rokem vyšetřena u gynekologa,kde nález uzavřena jako FA.V X/2Ol2 se pak dostavila do onkolog.ambulance,kde nález na sono nebyl typický pro FA a pacientka dále absolvovala MG a core-cut biopsii,která pot...

Indikace adjuvance?

Pacientka narozena v roce 1977 s dg.ZN levého prsu, orig.cT2N0M0. V dubnu 2012 provedena biopsie primárního tumoru s nálezem invasivního duktálního karcinomu, triple negat. Současně odstáněná sentinelová LU z axily, histol.negat. Nemocná zahájila neo...

Ablace?

Prosím o konzultaci pac. s dg. ca prsu,stp.parc. chir. výkonu, patolog. popisuje disperzně rozptýlená lož.,která jsou jednak skelrozující adenoza, dukt. epitel. hyperlazie,a místy ca in situ-lobul.ca, + 1 lož. invazivního lobul.ca.nejsme schopni nyní...

ca prostaty

Pacient r.l943,dobře komponovaný,bez větších potíží,bolesti-O V III/2Ol2 provedena punkce pravého laloku prostaty,hist.nízce dif.ca-G3,dále PSA 93,7, na scinti skeletu patolog.ložisko v TH7,na CT patolog.uzliny podél ilického svazku oboustranně.6/...

Paní ND nar 1952

Pacientka 60 let. sta.p.operaci prsu: invazivní duktální karcinom G2, Ki 15%. Er 95%, Pr 95% her2 neu 2+.-NEGATIVNi. pT 1c/13x9 mm/ Pn1/1/6/ .Mo operační výkon Q-ektomie Oa Opakované žilní záněty. RA: ca prsu u setry po proved...