Karcinom prsu

raritní

Mulfitok. lobulárny Ca u premenopauzálnej pacientky

Pacientka bez komorbidít, premenopauzálna, vek 44 rokov. NovoDg. invazívny lobulárny karcinóm pravého prsníka- multifokálny, veľkosť najväčšieho ložiska 4cm, po subkutánnej mastektómii +exenterácii axily (dostatočný počet vyšetrených LU- všetky negat...

Ca prsu, luminal A

Dobrý den, ráda bych konzultaci stran 51leté pacientky bez závažnějších komorbidit, menstruující, dle hormonálního profilu stále aktivní s ca prsu l.dx. , luminal A, FISH negat, po parciální mastectomii + disekci axily. Dle pooperačního stagin...

Lobulární ca lok. pouze v axil. uzlinách

Dobrý den, prosím Vás o názor na následující kasuistiku: Pacientka *1950, Ca mammae l.dx., cT0N2aM0 st.IIIA. St.p.biopsii uzliny - ILC G2, HR+, prs biopticky bez tumoru. Absolvovala neoadjuvantní chemoterapii - 4xAC, 8x Taxol do 15.4.2o2o /ne...

raritní

Lobulární ca prsu triple negativní

Epikríza: 76letá pacientka bez závažných komorbidit (DM na PAD, arter. hypertenze) v dobré kondici, PS 0 s nálezem 2 ložisek lobulárního karcinomu prsu, vlevo, bez generalizace, C153..59. Provedena mastektomie s exenterací axily s nálezem: 2 ložis...

Neoadjuvance X operace

Dobrý den, velmi Vás prosím o Vaši radu. 50letá pacientka dle MMG a sono v HZK nepravidelná hypoechogenita velikosti 31 x 24 x 26 mm. Léze prostupuje celou šíří žlázy až k fascii, bez jasné infiltrace. Axilární uzliny fyziologické, jedna LU v levé a...

raritní

59letá nemocná s karcinomem pravého prsu

59letá nemocná ve velmi dobrém biologickém stavu s nově diagnostikovaným karcinomem pravého prsu 45 mm NST,s možnou infiltrací kožního krytu a satelitními ložisky dle PET-CT, bez zjevné inflamace, s masivním postižením uzlin až do nadklíčku, bez vzd...

raritní

40ti letá pacientka s pravostranným karcinomem prsu

40ti letá pacientka s pravostranným karcinomem prsu, po ablaci s exenterací vpravo, NST, 15 mm, G3, ER 95%, PR 100% MIB 50% bez lymfangioinvaze, bez perineurálního šíření s DCIS G2, odstraněny 4 lymfatické uzliny, 2 z nich sentinelové, všechny bez...

Adjuvantní léčba

Pacientka rč. 61 (59 let) s ca mammae l.sin pT1cpN1(1mikro/4)M0 G1 duktální ,V0,L0,R0 Imunohistochemické vyšetření: Ki 67.........5%+,ER......pozitivní - 100% ,PR .......pozitivní - 60% ,HER/2- poz.2´+, poz. mikrometastáza sentinelové uzliny,FIS...

Adjuvance u ca prsu luminal B

Pacientka 64 let, po implantaci kardiostimulátoru pro syndrom karotického sinu, jinak se interně neléčí, léky neužívá. Kardiostimulátor impantován vpravo, ECHO s dobrou EF LK. Stav po ablaci pravého prsu + excizi SLU, histolgicky v HZQ duktální ca...

raritní

Opakování chir. výkonu v axile při absenci SLU v resekátu u luminal A nádoru

Dobrý den, prosím o konzultaci dalšího postupu: Pacientka -46 let, léčena pro hypertenzi, jinak zdráva, nyní s nově diagnostikovaným karcinomem levého prsu ve screeningu. Vstupní nálezy: MG - vlevo v DZQ jemné lehce nepravidelně kalcifika...

Triple neg. ca

Dobrý den, pac. 66 let, bez závažných komorbidit nově dg. karcinom P prsu - hmatná bolestivá rezistence, biopticky nejednoznačný nález, provedena 31.3.2020 radikální excize tu + SLU vpravo, hist. invazivní adenoidně cystický karcinom G1,...

Ca prsu - zvážení OncotypeDX?

Pacientka MŠ, 41, interně zdravá , stav po APPE a 2x SC , 12 let užívání HAK, onkol.RA negativní Karcinom pravého prsu - MMG - DZQ v hloubi za žlázovým tělesem okrouhlé densní ložisko vel. 20 mm - UZ v ZQ pravého prsu hypoechogen...