Mladý pacient s metastatickým smíšeným germinálním tumorem varlete. Jaký bude postup terapie? Přečtěte si další kazuistiku z praxe!

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu

Karcinom prsu

raritní

HER2 pozitivní karcinom prsu

22. 4. 2022 06:28

Vážení kolegové, prosím o konzultaci adjuvantní systémové léčby. 55letá postmenopauzální pacientka bez komorbidit podstoupila parciální mastektomii s biopsií sentinelové uzliny vpravo pro HER2 pozitivní středně diferencovaný duktální karcinom prsu ve...

raritní

Generalizace BRCA 1 pozitivního ca prsu, další linie léčby

14. 4. 2022 13:29

Karcinom levého prsu HQ pT1c pN0 12/0 M0, BRCA 1 mutace invazivní karcinom NST, G2, ER 90% PR 95% KI 67 20% HER 2 neg dg 10/16 10/16 kůži šetřící ablace + exenterace axily vlevo od 10/16 Zoladex do 10/18 od 1018 do 3/18 Tamoxifen 4/17 ablace pravého...

raritní

49 letá pacientka s duplicitní hematolog. malignitou a pokračující terapií Imatinibem

3. 4. 2022 14:59

pac. r 1973 Onkologická diagnóza: C50,9 Ca mammae dx, stp.mastectomii,sampling dolní etáže axilly TNM: pT1c/m/pN2aMX/doplnujeme/,Pn1 Histologie: 17,1,2022 Biopsie pravý prs dva vzorky délky 7 a 10 mm. V punkční biopsii z patologického ložis...

Radikalizácia operačného výkonu pred adjuvantou liečbou

29. 3. 2022 06:01

43 ročná pacientka s biopticky verifikovaným DCIS high grade v ľavom prsníku na ploche 10x6 cm, s ložiskami mikroinvázie. 28.02.2022 st.p. mastectomii simplex + SLNB vľavo. Histol: invazívny duktalny Ca NST s extenzívnou intraduktalnou komponentou, G...

raritní

Adjuvance u luminal B, HER 2 neg

25. 3. 2022 14:52

Pacientka 70 let, sledována pro sarkoidozu plicní, bez trvalé medikace. v rodině četné malignity (otec matky + 46 let na ca neví čeho, matka ca kyčle + 44 let, sestra matky + 44 let ca prsu, straší bratr + 41, od 27 let ca varlete) Stará se o nes...

Mladá žena po NCHT odmítající operaci

23. 3. 2022 19:01

Pac. ročník 1979 s inflamatorním ca l.sin cT4cN1M0,SR neg, Her 2 poz, Ki 67-55% po neoadjuvanntí chemoth, v komb.AC DD 4x,Pakli w +Hercpetin, ukončeno po 9 apl. pro neurotoxicitu a pokračováno v antiHER2 samostatně , pac. nechtěla pokračovat v th,...

Maligní varianta fyloidního tumoru mammy l.dx, ,HG

22. 3. 2022 14:47

60letá pac. bez dalších komorbidit s dg. maligní varianta fyloidního tumoru mammy l.dx, vysokého grade, hranic resekátu nedosahující, Histologie: Punkční biopsie ze suspektního tumoru pravého prsu - celkem sedm vzorků od 3 do maximálně 7 mm, makro...

Muž BRCA2 pozitivní s ca prsu, HER2 pozitivním po operaci, jaká adjuvance?

18. 3. 2022 14:18

55letý muž s ca prsu vlevo vstupně cT2N1-2M0, BRCA 2 pozitivní, po biopsii: G2-3 solidně až tubulárně uspořádaný invaz.duktální karcinom NST, s přítomností in situ komponenty a angioinvazí v lymfat.cévě. ER 95%, PR 80%, KI 67 50%, HER2 negativní. Pac...

Uzliny v axile

11. 3. 2022 14:05

Ráda bych prezentovala mladou pacientku (rok nar. 1977) s karcinomem prsu s pozitivitou HR bez amplifikace HER2. Vzhledem k vysoké prolifer. aktivitě '70 %) z biopsie byla léčena neoadjuvantní chemoterapií AC-paclitaxel. Regrese byla klinicky jen nev...

TNBC

10. 3. 2022 04:11

Dobrý den, zajímal by mne Váš názor na další postup u mladé BRCA1 pozitivní ženy s dg. TNBC, Vstupně generalizovaný, dle stagingového MR v 4/2020 popsána vícečetná drobná meta ložiska v obou lalocích (celkem nejméně osm ložisek, největší 12mm), víc...

Revize axily u mladé pacientky s G1 inv. dukt. karcinomem při N1.

9. 3. 2022 09:59

Rád bych se poradil o případu mladé pacientky (45 let), která podstoupila parciální výkon P prsu pro inv. dukt. karcinom G1, in situ komponenta lokálně G2, tumor: pT2 pN1 (peroperačně bez meta, při dodělání sentinelové uzliny nalezena meta větší než...

raritní

Vícečetná generalizace do mozku po SBRT, návrh další léčby

24. 2. 2022 16:20

V době dg karcinomu pravého prsu v 2/20 bylo pacientce 62 let, bez interních komorbidit, užívala pouze Letrox pro hypothyreozu. 3/20 ablace prsu a axenterace axily, histol invazivní duktální ca G2, ER 100% PR 40% HER 2 neg, Ki 67 40%, pT2, pN2 16...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.