Karcinom prsu

raritní

40ti letá pacientka s pravostranným karcinomem prsu

40ti letá pacientka s pravostranným karcinomem prsu, po ablaci s exenterací vpravo, NST, 15 mm, G3, ER 95%, PR 100% MIB 50% bez lymfangioinvaze, bez perineurálního šíření s DCIS G2, odstraněny 4 lymfatické uzliny, 2 z nich sentinelové, všechny bez...

Adjuvantní léčba

Pacientka rč. 61 (59 let) s ca mammae l.sin pT1cpN1(1mikro/4)M0 G1 duktální ,V0,L0,R0 Imunohistochemické vyšetření: Ki 67.........5%+,ER......pozitivní - 100% ,PR .......pozitivní - 60% ,HER/2- poz.2´+, poz. mikrometastáza sentinelové uzliny,FIS...

Adjuvance u ca prsu luminal B

Pacientka 64 let, po implantaci kardiostimulátoru pro syndrom karotického sinu, jinak se interně neléčí, léky neužívá. Kardiostimulátor impantován vpravo, ECHO s dobrou EF LK. Stav po ablaci pravého prsu + excizi SLU, histolgicky v HZQ duktální ca...

raritní

Opakování chir. výkonu v axile při absenci SLU v resekátu u luminal A nádoru

Dobrý den, prosím o konzultaci dalšího postupu: Pacientka -46 let, léčena pro hypertenzi, jinak zdráva, nyní s nově diagnostikovaným karcinomem levého prsu ve screeningu. Vstupní nálezy: MG - vlevo v DZQ jemné lehce nepravidelně kalcifika...

Triple neg. ca

Dobrý den, pac. 66 let, bez závažných komorbidit nově dg. karcinom P prsu - hmatná bolestivá rezistence, biopticky nejednoznačný nález, provedena 31.3.2020 radikální excize tu + SLU vpravo, hist. invazivní adenoidně cystický karcinom G1,...

Ca prsu - zvážení OncotypeDX?

Pacientka MŠ, 41, interně zdravá , stav po APPE a 2x SC , 12 let užívání HAK, onkol.RA negativní Karcinom pravého prsu - MMG - DZQ v hloubi za žlázovým tělesem okrouhlé densní ložisko vel. 20 mm - UZ v ZQ pravého prsu hypoechogen...

Rychle progredující postižení axily

Dobrý den, prosím o radu v sekvenci léčby u mladé pacientky (ročník 82), u které bylo vstupně zachyceno postižení levé axily. Staging neprokázal žádnou jinou patologii, vyjma paketu v axile. Pacientku jsme delegovali na chirurgické pracoviště, kde...

Adjuvantní terapie u pokročilého karcinomu, 60let

Dobrý den, moc prosím o Vaši poradu, jedná se o 63 letou ženu IV, hypertenze, astma, polyvalentní alergie a intolerance řady léčiv, st.p.fundoplikaci jícnu, nyní po výkonu pro ca prsu vlevo. Neoadjuvantní terapii pacientka odmítala z obavy z nežádouc...

Lobulární invazivní karcinom u 57leté pacientky

Jak postupovat dále v léčbě 57leté pacientky s hlavní diagnózou C504: Lobulární invazivní karcinom na hranici HK pravého prsu s postižením uzlin v axile - cT2N2M0, G1, ER 90 %, PR 40 %, MiB1 18 % (6/2013 CHIRO FN Plzeň) Stav po 6 cyklech neoadjuvant...

raritní

Luminal A, žena 73 let, neoadjuvantní terapie?

Dobrý den, velmi Vás prosím oVáš názor stran neoadjuvantní léčby. Jedná se o 73 letou ženu, bez závažných komorbidit, s karcinomem prsu l.dx., velikost tumoru je 12 mm, v axile jsou minimálně 3 jasné infiltrované drobné uzliny, metastatické postiže...

raritní

Bilaterální ca mammae

Pac. s bilaterálním ca mammae l.dx. pT1cpN0(0/3SLN(G1,postmenopauzální, V0,L0R0,pn+ SR poz., Luminal A ,st.IA ca mammae l.sin pT2pN1a(2/15)G2,L+V0pn0,R0 těsně DCIS,Luminal B,st IIB 6.2.2020 QE l.dx. +SLN : tu vel.11x7mm,invazivní dobře diferen...

raritní

Recidivujúci a progredujúci ca prsníka

5/2009 pac v 51 roku života v mala neo mammmael.sin pT2 ( mf)pN1M0 - zmiešaný ca ILC + IDC, ER 0%, PR 30% HER2negat - vykonaná mastectomia a exenterácia axily následne adjuvantná liečba CMF 6x a RT na hrudnú stenu, a tamoxifen 5 rokov. 9/2...