Karcinom prsu

Solitární recidiva v kontralaterálni axile

Vážení kolegové, poprosím Vás o Váš názor ohledně pooperační terapie u mladé pacientky, která je po celou dobu léčena v zahraničí a rozhodla se u nás případ své choroby a doporučené léčby konsultovat. Pacientka, ročník 1972, měla v 5/2011 dg. duktá...

Volba neoadjuvantního režimu u mladé pacientky s triple negativním ca prsu.

Volba neoadjuvantního režimu u mladé pacientky s triple negativním ca prsu. Pacientka roč. 1979 s nově diagnostikovaným ca levého prsu, lymfadenopatií L axily . Z anamnézy: OA: hypertenze, stav po hluboké žil. tromboze 11/2017, warfarin...

Ca prsu premenopausál. pacientka

Pacientka 50 let, léčena pro hypotyreosu Letroxem, jinak interně zdravá nově dg Ca pravého prsu - hmatná rezistence HVQ P prsu - dle UZ 3 ložiska v HVQ P prsu : 11mm a v jeho okolí lož 4mm a 5 mm Bioptick...

Lobulární Ca prsu nízké Ki67, pN3a

Pacientka 75 let PS 1, bez význ. interní komorbidity (léčená hypertenze - Accuzide, stav po operaci varixů před 18 ti lety) nově dg. karcinom levého prsu /klinicky zjevný tumor + hmatná lymfadenopatie v L axile/ MG + UZ - ložisko v levém pr...

Duplicitní ca prsů - kombinace triplene-gativního a ER, PR, Her2 pozitivního ca

Prosíme o doporučení dalšího postupu a optimální sekvence léčebných modalit u 45 leté pac. ( anamnesticky ca š.ž. po thyroidektomii + aplikaci jodu v r. 2005 - bez jiných vedlejších diagnos) Nyní nově zjištěna oboustranné postižení prsů - viz...

Ca mammae bez primárneho origa, potvrdené z axilárnej LU

Mladá pacientka narodená v r.1970, liečená na AHT, inak bez komorbidít, v OA matka ca prsníka, pravidelne sledovaná pre benígne zmeny v ľavom prsníku, nahmatala si v 12/2018 hrčku v pravej axile, na USG axily nejasný nález, USG prsníka + MMG negat.,...

Lokální léčba při zobrazovací remisi HER2+ pokročilého karcinomu

Dg.: Ca mammae l.dx. DCIS G3, Tis N0 M0 - 11/16 st.p. mastectomii s ext. SLN l.dx., hist.: DCIS G3 bez invaze v celém rozsahu, ER, PR neg. - genetické vyšetření - negativní , BRCA1/2 negativní , jen sledovaná - 5/17 plastická rekonstrukce -10...

Mladá pac. s trombofilním stavem

Pacientka - 41 let, s Leidenskou mutací - heterozygot, z hematologie dop. profyl. aplikace LMWH jen při riziku ( imobilizace, dlouhé cesty ... ), bez trvalé medikace, bez interního onemocnění, zdravotní sestra, svobodná, menstruuje pravidelně, s...

Opak. lokální recidiva TNBC

Pacientka ročník 1974 s druhým lokálním relapsem triple neg. ca 9/13 (po parc. zákroku) první lok.relaps po 4,5 letech v r.2018 ,a druhý po roce 2/2019 pac. s ca mamame l.sin. pT2pN0(0/2SLN)M0,po operaci 9/13,triple neg. po adjuvantní chemot...

Rozsah adjuvantní terapie

Dobrý den, prosím Vás velmi o radu stran nejvhodnější adjuvantní terapie. Jedná sice o relativně mladou pacientku - 62 let, ale celkově velmi křehkou a se závažnou interní komorbiditou v anamneze. Přišla do péče pro karcinom prsu l.dx., je po ME + EA...

Agresivní relaps ca 50 u 48 leté pacientky

Vážené kolegium, prosím o radu ohľadne II. línie liečby u 48 ročnej pacientky bez komorbidity, v anamn. 1 porod . r. 2014 dg. ca mammae l. sin. - pT1cpN2MX/7+/25 LU , G3, ER 50%, PR 10%, HER2 /Herceptest/negat. Ki 67 30%, lymfagioinvazia+, p53 50%+...

Časná recidiva - léčba?

41-letá pacientka , bez trvalé medikace , bez komorbidit. Ca mammae dx/HZK/více ložisek/ r.2O12 pT2pN1MO, Hist.: duct.inv.ca, triple neg, FISH negat léčena na jiném pracovišti. St.p. ablaci s exenterací axily/25.9.2O12/, následně adj.chemoterapie...