Karcinom prsu

Rychle progredující postižení axily

Dobrý den, prosím o radu v sekvenci léčby u mladé pacientky (ročník 82), u které bylo vstupně zachyceno postižení levé axily. Staging neprokázal žádnou jinou patologii, vyjma paketu v axile. Pacientku jsme delegovali na chirurgické pracoviště, kde...

Adjuvantní terapie u pokročilého karcinomu, 63let

Dobrý den, moc prosím o Vaši poradu, jedná se o 63 letou ženu IV, hypertenze, astma, polyvalentní alergie a intolerance řady léčiv, st.p.fundoplikaci jícnu, nyní po výkonu pro ca prsu vlevo. Neoadjuvantní terapii pacientka odmítala z obavy z nežádouc...

Lobulární invazivní karcinom u 57leté pacientky

Jak postupovat dále v léčbě 57leté pacientky s hlavní diagnózou C504: Lobulární invazivní karcinom na hranici HK pravého prsu s postižením uzlin v axile - cT2N2M0, G1, ER 90 %, PR 40 %, MiB1 18 % (6/2013 CHIRO FN Plzeň) Stav po 6 cyklech neoadjuvant...

raritní

Luminal A, žena 73 let, neoadjuvantní terapie?

Dobrý den, velmi Vás prosím oVáš názor stran neoadjuvantní léčby. Jedná se o 73 letou ženu, bez závažných komorbidit, s karcinomem prsu l.dx., velikost tumoru je 12 mm, v axile jsou minimálně 3 jasné infiltrované drobné uzliny, metastatické postiže...

raritní

Bilaterální ca mammae

Pac. s bilaterálním ca mammae l.dx. pT1cpN0(0/3SLN(G1,postmenopauzální, V0,L0R0,pn+ SR poz., Luminal A ,st.IA ca mammae l.sin pT2pN1a(2/15)G2,L+V0pn0,R0 těsně DCIS,Luminal B,st IIB 6.2.2020 QE l.dx. +SLN : tu vel.11x7mm,invazivní dobře diferen...

raritní

Recidivujúci a progredujúci ca prsníka

5/2009 pac v 51 roku života v mala neo mammmael.sin pT2 ( mf)pN1M0 - zmiešaný ca ILC + IDC, ER 0%, PR 30% HER2negat - vykonaná mastectomia a exenterácia axily následne adjuvantná liečba CMF 6x a RT na hrudnú stenu, a tamoxifen 5 rokov. 9/2...

raritní

Po NCHT TNBC

Pac. ročník 84 s ca mammae l.sin cT2cN1 TNBC v 6/2019 , po NCHT AC DD a Taxol 12x w, genetické vyš heterozygotní přítomnost patogenní varianty c.5101C genu FANCM, po ablaci l.sin a DA 10.12.19 ( histol.tu vel. 34x33x30mm, invaziní špatně diferenc...

raritní

Ca prsu po neoadjuvanci

Dobrý den, mám pacientku s ca prsu, vstupně hormonálně pozitivní, HER2 negativní, proliferačně aktivní nádor. Pacientka dostala v neoadjuvanci 4x AC, následně paclitaxel 12x. Dosáhla dobré odpovědi, ale zbylo nádorové reziduum v oblasti primárního t...

Dysefekt chemoterapie při pokročilém ca u mladé ženy ?

Dobrý den, velmi Vás prosím o poradu, stran dalšího postupu u 42 leté pacientky s diagnosou ca prsu l.sin., T2(m)N1M0,invazivní NST, G1+2, HR +,HER neg ,ki 67 25-40% Biopsie: ložisko 1 velikosti 45 mm, invazivní duktální karcinom, G2, ER 100%,PR...

Změna imunohistochemie

Dobrý den, mám 39-letou pacientku s nově dg. ca prsu l.dx.T2N0M0, dle MMGr i UZ ložisko velikosti 48x32x15mm, bez patolog. LU v axile. Dne 24.6.2019 biopsie , kde HV: karcinom vývodový invazivní, lymfadenitis chronica , imunohistochemie: E cadhe...

Konzultace adjuvatní léčby u mladé pacientky

Pacientka - 42 let, s hypothyreozou na substituci bez dalších komorbidit, s nově dg karcinomem pravého prsu - HZQ pT1c pN0 (sn) M0, z biopsie invazivní duktální ca G2 + DCIS LG, ER 80%PR 20% KI 67 10% HER 2 negativní po segmentektomii + exci...

Indikacia neoadj. CHT

60-ročná pacientka, 26.8.19 USG a MMG verifikovaný TU mammae l.sin., semicystoidný, veľkosti 3 cm, konturovaný cystoidom 2,8 cm, v axile l.sin. nešpecifické LU do 1,3 cm, bez LAP. 8/2019 CCB- malignita nepotvrdená. Vzhľadom na jednoznačný neo proce...