Karcinom prsu

Pacientka s duplicitním onemocněním

Dobrý den. Prosím o radu. Jedná se o pacientku r. 1951 s duplicitním onemocněním - 1/ melanoma reg. hypogastrii - in situ, st.p, excisi, v remisi. 2/ karcinom levého prsu (dg.06/2019) pT1b pN1mi M0, GII. St.p. pME l.sin. 17.6.2019. St.p. SLND 19....

Pozitivní sentinelky - co dál?

Dobrý den, sešly se nám pacientky s pozitivními sentinelovými uzlinami a nejsme v MDT se schopni jednoznačně shodnout, tak moc prosím o Vaši poradu. Pacientka č.1 paní I.K., 54let, bez komorbidit, dle vstupní mamografie a sono, uzliny zcela bez...

Chemoterapie u Luminal A karcinomu

pacientka ročník 1976 - premenopausální, bez vážnějších komorbidit. Pozit. RA - teta měla nádor gynekol. v 55 letech asi, sestřenice nádor prsu ve 40-45 letech, strýc měl asi leukémiii, dědeček měla rakovinu slinivky U pacientky proveden preventi...

Relaps ca prsu u muže

Pacient - v současné době 54 let, anam. Hodgkinova choroba stadium IIA 1193 1993 - Hodgkinova nemoc - stadium IIA - léčen chemoterapií a RT - mediastinum a krk po implantaci kardiostimulátoru pro AV blok III st 9/13, Primární hypothyreosa na su...

Postmenopazální pac s pT1cpN1mi 2/1+ M0 G2, HR+ HER 2 neg KI 67 20%- správná adjuvance ?

Pacientka - 61 let, dosud léčena jen s cholesterolem, užívá Tulip, alergii nemá. 5/19 dg ca L prsu z biopsie invazivní duktální ca G2, ER 100% PR 100% HER2 2+, FISH 1,22, Ki67 10% Staging bez generalizace, ECHO v normě. Provedena segmentekt...

Taxany v adjuvanci ano či ne?

Pacientka ročník 1962 léčená dosud pouze s hypercholesterolémií a hypertenzí, medikuje Carzap. Nyní léčena pro karcinom pravého prsu pT2pN1(1/3SLN) MX (chybí zatím scinti skeletu), G2, L+,V0, R0 postmenopausální. Dne 23.5.19 lumpektomie l.dx. a...

Recidiva triple negat. Ca prsníka

OA: v r. 2010 st.p. HYE pre Ca corporis uteri,pT1NXM0, st.p. adjuvant. RT TO: 10/17st.p. QE vľavo a SNB axillae l.sin. pre invaz. duktalny ca G3, triple negat, Ki-67 30-40%,pT1cN0/ 2LU negat/M0, prítomná lymfangioinvazia st.p. adjuvant. CHT 4x AC d...

Triple negativní Ca prsu po NACHT s minimální regresí

Dobrý den, prosím o konsultaci dalšího postupu Zdravotní sestra 62 let , z int. komorbidit HT, hypotyreosa 1/2019 dg karcinom levého prsu - MMG + UZ hypoechogenní tu ložisko 2x3 cm axilárně + susp. aktivovaná LU v...

Absence primárního tumoru

Dobrý den, prosím Vás o poradu stran dalšího postupu. Jedná se o 55 letou, jinak zdravou, pacientku, které byla extirpována zvětšená uzlina z levé axily, primární tumor v prsu nebyl nalezen. Mamografie a sonograf byl jasně bez nálezu,žláza je dobře...

Solitární recidiva v kontralaterálni axile

Vážení kolegové, poprosím Vás o Váš názor ohledně pooperační terapie u mladé pacientky, která je po celou dobu léčena v zahraničí a rozhodla se u nás případ své choroby a doporučené léčby konsultovat. Pacientka, ročník 1972, měla v 5/2011 dg. duktá...

Volba neoadjuvantního režimu u mladé pacientky s triple negativním ca prsu.

Volba neoadjuvantního režimu u mladé pacientky s triple negativním ca prsu. Pacientka roč. 1979 s nově diagnostikovaným ca levého prsu, lymfadenopatií L axily . Z anamnézy: OA: hypertenze, stav po hluboké žil. tromboze 11/2017, warfarin...

Ca prsu premenopausál. pacientka

Pacientka 50 let, léčena pro hypotyreosu Letroxem, jinak interně zdravá nově dg Ca pravého prsu - hmatná rezistence HVQ P prsu - dle UZ 3 ložiska v HVQ P prsu : 11mm a v jeho okolí lož 4mm a 5 mm Bioptick...