Karcinom prsu

Ca prsu - konzultace adjuvance

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na názor ohledně dalšího léčebného postupu u 74 - leté pacientky, PS 1, interně HT , dyslipidemie - sledována pro FCM , kalcifikace bilat., vlevo v čase progredující / biopticky opakovaně bez průkazu neopl. zm...

RT / EA ?

Dobrý den, obrátila se na mne pacientka ke konzultaci poté, co jí její ošetřující onkoložka navrhla postup. Protože můj návrh je zcela odlišný, ráda bych požádala o Vaši poradu, aby o nejvhodnějším postupu rozhodl někdo další. Jedná se o 66letou dámu...

Doporučenie liečby

Ide o 54- ročnú pacientku. Z osobnej anamnézy v roku 2005 po HYE pre myom uteru. 28.10.2016 po QE a SNB axilárne l.sin. pre TU prsníka, histol.- stredne až nízko diff. Ca NST, pT2 pN0 /3sn/ pMx, Gr2-3, L0, V0, ER 5%, PR negat., HER2 negat., Ki 67 30%...

Nejvhodnější léčebný postup

Dobrý den, velmi Vás prosím o konzultaci nejvhodnějšího léčebného postupu u 72-leté pacientky s nově dg ca levého prsu, 19mm, biopsie s výsledkem invazivní NST, G2,ki 67 12%, ER 90%, PR80%, HER neg, přítomna lymfangioinvaze, při sdělení výsledku za...

Mladá žena BRCA poz.

Pac. 35 let s poz. BRCA 1 v péči kontrol od 20 ti let ...s nálezem ca mammae l.sin pT1cpN0(0/3SLN) po ME -invazivní špatně diferen. karcinom s medulárními rysy ,s ložiskovými nekrózami ,bez lymfangioinvaze ,bez perineurálního šíření ,TIL slab...

Vícečetný karcinom prsu u 33leté pacientky

33-letá pacientka, s biopticky verifikovaným vícečetným invazivním duktálním karcinomem pravého prsu-z biopsie G2,ER 100% pozitivní, PgR 20%,MIB 1 index 60%,HER2 negativní, skore 0. Po opakovaném IVF. Pozitivní RA...matka ve 48 letech karcinom prsu...

58 letá pac. s dg. ca prsu, luminal B like,mikrometastáza v sentinel. LU

Pac.58 letá s dg.C 50,9 viz níže- typ luminal B, mikrometa v sentinel.LU, je indikace k podání chemoterapie a kolik cyklů? dg. C 50.9 - středně diferencovaný infiltrující duktální karcinom l. prsu HZK, TNM: pT2pN1mic/sn/M0,L1 **** ER 100%, PR...

Triple neg karcinom namísto DCIS

Dobrý den, velmi prosím o Vaši konzultaci stran 66leté pacientky, bez významnějších komorbidit, st.p. ablaci + SLNB l.sin. 4.12.2018 pro rozsáhlé změny na MMg, v biopsii DCIS , ki 67 7%, HR neg. V definitivní histologii ovšem nález nízce diferenco...

Neobvyklá recidiva vysoce HR pozitivního karcinomu porsu u BRCA 1 poztivní pacientky - opak. konzult. na second opinion

Pacientka - nyní 46 let, interně se neléčí v 9/16 dg karcinom levého prsu pT1c pN0 12/0 M0, BRCA 1 pozitivní invazivní karcinom NST, G2, ER 90% PR 95% KI 67 20% HER 2 neg po kůži šetřící ablaci + exenteraci axily vlevo indikována hormonální...

50 letá pacientka s dg. invazivní dukt.ca ,luminal typ A, 1 pozit. lymfatická uzlina

50letá pac. s dg. C 50.9 - infiltrující duktální karcinom pr. prsu - HZK, TNM: pT1 cN1a M0 *** ERi PR 100 %, E cadherin +, MIb1 15 %, Her2 -0-1 - nebude doplněno FISH Histologie: 9/18 -V punkční biopsii z patologického ložiska v pravém prsu je...

Metaplastický triple neg ca prsu

Dobrý den, prosím Vás o poradu stran adjuvantní terapie. Jedná se o 79 letou dámu, hypertenze, hypofunkce štítné žlázy, jiank bez významných komorbidit. Je po parciálním výkonu na prsu ( tumor byl na mamografu 5 mm malý, LU jsme tedy s ohledme na...

"Triple negativní" karcinom u 74 leté pacientky

Pac. nyní 74 let. OA: úzkostná depresivní porucha, osteoporóza, hypecholestrolemie Medikace: Mertenil NO: Dle MMG, UZ tumor L prsu 8 mm, punkce: histol. stř. diferenc. duktální karcinom, ER + 40%, PgR negativní. MIB1 index 80-90%, bez angioinva...