Karcinom prsu

Pacientka J.V. 1988, ca levého prsu

Pacientka J.V. 1988, ca levého prsu, T2 (22 mm) N3 (a,c) M0, NST, ER neg. PR neg. KI 67 80% HER2 1-2+ FISH pozitivní, absolvovala 4x AC dose dense a 6x taxol weekly s trastuzumabem, po antracyklinech došlo jen k velmi mírnému zmenšení nálezu v prs...

Triple negativní malý nádor

Dobrý den, dovoluji si požádat o Váš názor. Pac. roční 1947, kromě thyreopatie bez komorbidit, v dobrém klinickém stavu. TNM: ca mammae DZK l.dx. po lumpektomii l.dx. + SLN l.dx.- nádor 6mm, invazivní dobře diff. duktální ca prsní žlázy, LVI 0, PNI...

Sklerotizující adenóza a hyalinizace po tamoxifenu?

C504 ZN - horní zevní kvadrant prsu - stp. part. ME a vyš. SNB l.sin. 29.3.2016 histol.: tubulární ca G1, bez lymfangioinvaze, bez perineurální propagace, 11 mm v průměru pT1b pN0(SNB neg.), M0, R0, Her 2 neu neg...

Solitární kostní meta

Dobrý den, dovoluji si Vás moc poprosit o poradu stran dalšího postupu u pacientky, kterou jsem již konzultovala (název "pozitivní sentinelky - co dál"). Jedná se o paní BT, 69 let, v dobrém celkovém stavu, paní je po SE+SLNB l.sin 20/8/19, ,pT2pN1(1...

G1 multifokální karcinom

Pacientka r.1970 s ca mammae l.sin multifokální (2ložiska) pT1cpN1a(2/2SLN +11dalších neg.)G1 duktální karcinom ,L+V0R0, Imuno: Ki 67-20% ER 100% PR poz. 100% her 2 neg. a uzlina - Ki67-5% ER 100% PR 100% Her 2 neg ) ,v plánu genetické vyš, a RT s...

Adjuvantní terapie malého triple negativního karcinomu prsu s vysokou proliferační aktivitou

46 letá pacientka s karcinomem prsu vpravo velikosti 4x5x6mm, z biopsie invazivní duktální karcinom G3, triple negativní, ki67 70%, absolvovala parciální operační výkon s vyšetřením sentinelové uzliny. Po operaci je histologický nález: velikost tumor...

Pacientka s duplicitním onemocněním

Dobrý den. Prosím o radu. Jedná se o pacientku r. 1951 s duplicitním onemocněním - 1/ melanoma reg. hypogastrii - in situ, st.p, excisi, v remisi. 2/ karcinom levého prsu (dg.06/2019) pT1b pN1mi M0, GII. St.p. pME l.sin. 17.6.2019. St.p. SLND 19....

Pozitivní sentinelky - co dál?

Dobrý den, sešly se nám pacientky s pozitivními sentinelovými uzlinami a nejsme v MDT se schopni jednoznačně shodnout, tak moc prosím o Vaši poradu. Pacientka č.1 paní I.K., 54let, bez komorbidit, dle vstupní mamografie a sono, uzliny zcela bez...

Chemoterapie u Luminal A karcinomu

pacientka ročník 1976 - premenopausální, bez vážnějších komorbidit. Pozit. RA - teta měla nádor gynekol. v 55 letech asi, sestřenice nádor prsu ve 40-45 letech, strýc měl asi leukémiii, dědeček měla rakovinu slinivky U pacientky proveden preventi...

Relaps ca prsu u muže

Pacient - v současné době 54 let, anam. Hodgkinova choroba stadium IIA 1193 1993 - Hodgkinova nemoc - stadium IIA - léčen chemoterapií a RT - mediastinum a krk po implantaci kardiostimulátoru pro AV blok III st 9/13, Primární hypothyreosa na su...

Postmenopazální pac s pT1cpN1mi 2/1+ M0 G2, HR+ HER 2 neg KI 67 20%- správná adjuvance ?

Pacientka - 61 let, dosud léčena jen s cholesterolem, užívá Tulip, alergii nemá. 5/19 dg ca L prsu z biopsie invazivní duktální ca G2, ER 100% PR 100% HER2 2+, FISH 1,22, Ki67 10% Staging bez generalizace, ECHO v normě. Provedena segmentekt...

Taxany v adjuvanci ano či ne?

Pacientka ročník 1962 léčená dosud pouze s hypercholesterolémií a hypertenzí, medikuje Carzap. Nyní léčena pro karcinom pravého prsu pT2pN1(1/3SLN) MX (chybí zatím scinti skeletu), G2, L+,V0, R0 postmenopausální. Dne 23.5.19 lumpektomie l.dx. a...