Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Ostatní diagnózy

Ostatní diagnózy

raritní

Adjuvantní CHT u nádoru prsu BRCA+

Pacientka s BRCA1 mutací, r. 1976 8/2010 (34 let) ca mammae l.sin, pT1cN0M0, stp. kvadrantectomii + výkon na uzlinách (odmítla mastectomii), medulární ca, triple negat, Ki67-80%, HER2 negat. St.p. AC-docetaxel (4x+4x), Stp. RT 11/2013 (37 let)...

raritní

Duplicitní ca š.ž. u mladého pacienta

Hlavní diagnóza: C 73 - medulární a papilární karcinom štítné žlázy, st.p. totální thyroidektomii a lymfadenektomii colli bilat compartment II-IV en block v KV 12/17, TNM: pT2N1M0 - medulární ca, pT1aN0M0 - papilární ca Histologie: Histologie:...

raritní

30letá pacientka s duktálním invazivním ca prsu

Vážení kolegové, jak jste z názvu pochopili musel jsem se ujmout mladé ženy z mého bydliště... Epikriza viz níže. Pac. je r. 1988 Ca l.prsu dukt. invazivní G3 + in situ komponenta G2 Stav po tumor excizi 20.12.2017 pT1bN1M0 ER 80% PR...

Zvláštní typ tumoru plic

Pacientka - 53 let, v anamneze vrozená hypacusis, st.p. implantaci kochleárního implantátu, disp v psychiatrické ambulanci, svobodná, bezdětná. Dále stav po radikální excizi superficiálně se šířícího maligního melanomu kůže P hýždě v roce 2003, pT1...

BCA adenoidně cystický - generalisace

MK 1968, BCA l plíce - adenoidně cystický karcinom CHI - 15.3.2012 Levostranná PE násl.. onkologická terapie nebyla indikována, nádor chemorezistentní 3/015 - solitární meta v játrech CHI - 5.5.2015 - meta hepatis resectio hepatis...

raritní

Duplex TU počas liečby trastuzumabom

60-ročná pacietka - Ca mammae l.sin., inic. pT2 (dľa dokument.extra muros) – následne u nás o 2 mes od dg. - klinicky a zobraz.vyš. T4N2M0, od 06-10/16 - neoadjuv. 1x AC, pre alerg. reakciu na adriamycin zmena TC (4x) + herceptin (2x), lok. Progre...

raritní

Recidiva po 15 ti letech

pac. s relapsem pr. prsu po ME +DA 30.5.2017 ablace dx - tu vel. 14x10x8mm,histol.:invazivní stř. difer. duktální karcinom prsní žlázy -NST- s invazí do lymfatických štěrbin ,bez známek perineurálního šíření nádoru, s přítomností intraduktální k...

raritní

Maligní hemangioendoteliom jater

Prosím o konzultaci dalšího postupu, u mladé pacientky s maligním hemangioendoteliomem jater. 42 letá pacientka s mnohaletou anamnézou ložiskového procesu jater , sled. od r. 1997/ biopsie 1998 bez malignity/ , sledována ambulantně...

raritní

Solitární fibrózní nádor jater

Prosím o radu: žena, 69 let, PS 0, před 11 lety hemihepatektomie R0 pro solitární fibrózní nádor jater s maligním potenciálem M 8815/1, nyní relaps v játrech - 2 inoperabilní ložiska histol. verifikovaná a vícečetné metastázy v obou plicích a jedno...

raritní

Intraduktální karcinom prostaty

Prosím o návrh dalšího postupu muž, 68 let, v anamnéze: hypertenze, DM na NZI; alergie nezjištěny 8/2016 vyšetřen pro mikční obtíže, PSA 0.9 ug/l, palpačně prostata cca 30 g, tužší pravý lalok biopsie prostaty - AAH pro progresi mikč...

raritní

Dlaždicobuněčný ca prsní žlázy

Pac. 72 let. OA: hypotyreóza na podkladě CHLT, hypertenze, hypercholesterolémie, palpitace při SVES a KES, chron. VAS (kořen. syndrom S1vlevo), dist. sensomotor. polyneuropatie, gonartroza, osteopenie, stp. extirpaci benigního nádoru levého prsu...

raritní

61letý pacient s ca renis a ca prostaty

Prosím o doporučení dalšího postupu k raritnímu případu: 61 letý pacient: OA: bez interkurencí FA: léky pravidelně neužívá Alergie: neguje Abusus: kouří 5 cigaret/ den od 15 let PS 0 Ca renis, histolog: světlobb ca, pT2b N0 pMl (na...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.