Ostatní diagnózy

raritní

Maligní hemangioendoteliom jater

Prosím o konzultaci dalšího postupu, u mladé pacientky s maligním hemangioendoteliomem jater. 42 letá pacientka s mnohaletou anamnézou ložiskového procesu jater , sled. od r. 1997/ biopsie 1998 bez malignity/ , sledována ambulantně...

raritní

Solitární fibrózní nádor jater

Prosím o radu: žena, 69 let, PS 0, před 11 lety hemihepatektomie R0 pro solitární fibrózní nádor jater s maligním potenciálem M 8815/1, nyní relaps v játrech - 2 inoperabilní ložiska histol. verifikovaná a vícečetné metastázy v obou plicích a jedno...

raritní

Intraduktální karcinom prostaty

Prosím o návrh dalšího postupu muž, 68 let, v anamnéze: hypertenze, DM na NZI; alergie nezjištěny 8/2016 vyšetřen pro mikční obtíže, PSA 0.9 ug/l, palpačně prostata cca 30 g, tužší pravý lalok biopsie prostaty - AAH pro progresi mikč...

raritní

Dlaždicobuněčný ca prsní žlázy

Pac. 72 let. OA: hypotyreóza na podkladě CHLT, hypertenze, hypercholesterolémie, palpitace při SVES a KES, chron. VAS (kořen. syndrom S1vlevo), dist. sensomotor. polyneuropatie, gonartroza, osteopenie, stp. extirpaci benigního nádoru levého prsu...

raritní

61letý pacient s ca renis a ca prostaty

Prosím o doporučení dalšího postupu k raritnímu případu: 61 letý pacient: OA: bez interkurencí FA: léky pravidelně neužívá Alergie: neguje Abusus: kouří 5 cigaret/ den od 15 let PS 0 Ca renis, histolog: světlobb ca, pT2b N0 pMl (na...

raritní

Karcinom prostaty oveřený biopsii kolorekta

Z anamnézy běžné dětské nemoci, ICHS, DM, operace APE, TE, laminektomie L3/4, úrazy: 1990 autohavarie s komocí gr. III 2011 bx prostaty při PSA 7.09 .. negativní 2016 vyšetřen pro hematurii, vyloučeno postižení HMC, při cystoskopii krvácení z...