Ostatní diagnózy

raritní

Ca mammae s neuroendokrinnou diferenciáciou, indikovať adjuvantnú CHT?

52 ročná pacientka, nádor v ľ. prsníku si nahmatala v jan. 2018, odvtedy bola vyšetrovaná, absolvovala MMG, MRI prsníkov, pre infekt HDC v apríli 2018 odklad termínu operácie na jún 2018. OA- lieči sa na ŠŽ, berie euthyrox 112 ug, mala bolesti ľ. ram...

Encefalopatie po enzalutamidu

Vážení kolegovia, prosím o radu ako postupovať v liečbe enazlutamidom u 95 ročného muža: 1/17 na zálkade hladiny PSA ned 900ng/mls stanovená dg. ca prostaty /nehistologizovaný pre vek/. Iniciálne s mts generalizáciou v skelete gamagraficky -cT3NX...

raritní

Karcinom Vaterské papily

Dobrý den, chtěla bych zkonzultovat další léčebný postup u 70-leté hypertoničky, vyšetřované 2/2018 pro obstrukční ikterus, dle CT susp. na ampulom, provedeno ERCP se zavedením stentu. Bez průkazu generalizace. 28.3 2018 provedena duodenopancre...

raritní

Kaposiho sarkom

Pacient 78 let, léčen s hypertenzí, anam. vředová choroba gastroduodena, kalicholithasa vlevo FA: Monopril, Tanyz, Adenuric, Omeprazol Onkol dg : 9/07 Karcinom pravé ledviny, konv. renální ca G3, pT3a N0 M0 stav po NE l. dx, dispenza...

raritní

Krukenbergerov tumor

58 letá pacientka s nálezem ascitu, výrazného zhubnutí dif dg. Po realizovaných vyšetřeních - CT vyšetrenie - jenom masívní ascites, MR malé pánve - susp. Ca levého ovaria a mts v pravém ovariu, maligní velkoobjemový ascites. Realizovaná HYE et AT bi...

raritní

Adjuvantní CHT u nádoru prsu BRCA+

Pacientka s BRCA1 mutací, r. 1976 8/2010 (34 let) ca mammae l.sin, pT1cN0M0, stp. kvadrantectomii + výkon na uzlinách (odmítla mastectomii), medulární ca, triple negat, Ki67-80%, HER2 negat. St.p. AC-docetaxel (4x+4x), Stp. RT 11/2013 (37 let)...

raritní

Duplicitní ca š.ž. u mladého pacienta

Hlavní diagnóza: C 73 - medulární a papilární karcinom štítné žlázy, st.p. totální thyroidektomii a lymfadenektomii colli bilat compartment II-IV en block v KV 12/17, TNM: pT2N1M0 - medulární ca, pT1aN0M0 - papilární ca Histologie: Histologie:...

raritní

30letá pacientka s duktálním invazivním ca prsu

Vážení kolegové, jak jste z názvu pochopili musel jsem se ujmout mladé ženy z mého bydliště... Epikriza viz níže. Pac. je r. 1988 Ca l.prsu dukt. invazivní G3 + in situ komponenta G2 Stav po tumor excizi 20.12.2017 pT1bN1M0 ER 80% PR...

Zvláštní typ tumoru plic

Pacientka - 53 let, v anamneze vrozená hypacusis, st.p. implantaci kochleárního implantátu, disp v psychiatrické ambulanci, svobodná, bezdětná. Dále stav po radikální excizi superficiálně se šířícího maligního melanomu kůže P hýždě v roce 2003, pT1...

BCA adenoidně cystický - generalisace

MK 1968, BCA l plíce - adenoidně cystický karcinom CHI - 15.3.2012 Levostranná PE násl.. onkologická terapie nebyla indikována, nádor chemorezistentní 3/015 - solitární meta v játrech CHI - 5.5.2015 - meta hepatis resectio hepatis...

raritní

Duplex TU počas liečby trastuzumabom

60-ročná pacietka - Ca mammae l.sin., inic. pT2 (dľa dokument.extra muros) – následne u nás o 2 mes od dg. - klinicky a zobraz.vyš. T4N2M0, od 06-10/16 - neoadjuv. 1x AC, pre alerg. reakciu na adriamycin zmena TC (4x) + herceptin (2x), lok. Progre...

raritní

Recidiva po 15 ti letech

pac. s relapsem pr. prsu po ME +DA 30.5.2017 ablace dx - tu vel. 14x10x8mm,histol.:invazivní stř. difer. duktální karcinom prsní žlázy -NST- s invazí do lymfatických štěrbin ,bez známek perineurálního šíření nádoru, s přítomností intraduktální k...