Onkolog

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ. Dotazy ani odpovědi kolegia neprochází jazykovou korekturou.

Návrh léčby

Pac. 52 let, stav po segmentectomii l.sin. 9/12 . Ložisko 6mm převážně DCIS, ojediněle i inazivní růst. / nešlo o multifok. postižení/ SNLD neg. PR i ER neg. Her2 3+,Mib 50%.Lymfangiopatie Hodnotím jako pT1aN0M0 Hypothyreosa , jinak bez...

Indikace adjuvantní chemoterapie

Jde o nemocnou se ZN levého prsu, ročník 42, celkově ve výborné kondici, PS 0. Dg.Tu mammae l.sin, orig.cT1cN1M0 St.p.punkční biopsii: invasivní duktální karcinom, silně positivní ER 100%, PR 100% Ki67 4%,...

Bilaterální karcinom prsu

75-letá pacientka s biopticky uvěřeným,bilaterálním,invazivním,duktálním karcinomem prsu.Vpravo ložisko v HZK vel. minimálně cca 3 cm,vlevo v DVK při bazi prsu asi 1,5-2 cm.Jedná se o G1 karcinom,s vysokou expresí estrogenních receptorů-ve 100%,ale v...

Recidivující Ca mammy

Pacientka B.J. narozena 1968, v době onemocnění s pravidelným horm.cyklem 1/2010 Invazivní dukt.Ca mammy Dx, cT1-2 cN0 M0, histol. z CCB -invaz.dukt.Ca, G3, ER 90%, PR 90%, Her 2 neg, 2/2010 stp.QE + exenteraci axily dx, pT1c...

Progredující ca prsu z r.l997

DG:Ca mammae l.sin/ l997/ H: duct.inv.ca-G3 pT2PnlMOG3 ER+PR: poz KI 67: 35 CerbB2:neg Th: neoadjuvantní chemoterapie režimem "FAC"-4 série kvadrantectomie l.sin+ revise axily adjuvantní RT na oblast prsu a l.axily...

Mikrometa v SLN

46 letá pac. se základní dg. C509 ca mammae l. dx HZK, IHC -ER 100%,PR neg, MIB 1 do 10%, E cadherin pozit., HER2 neu sk. 0 TNM: pT1a pN1mi(Sn)MX Histologie: Ve vzdálenosti 2,3 cm od mediálního okraje je nejdblíže 0,5 cm k dorzálnímu okraji bí...

Typ hormonální terapie

47-*mi letá pacientka s pravidelným menstruačním cyklem, s nálezem 6/12 na scr.MMGR ložiska v rozhraní HHQQ vlevo 7/12 Invazivní duktální Ca l. prsu - vstupně cT1c cN1 M0 st.p. 26.7.2012 dissectio axillae vlevo (ložisko 5-8...

axilární adenopatie

Pac. v péči ambulantního zařízení, věk 61 let, bez přidružených diagnos, s rodinnou zátěží (2 sestry ca prsu) - sama si vyhmatala rezistenci pod levým prsem, provedena pční biopsie na jejím základě parciální resekce s odstraněním SLN - pT1cpN0M0...

Pacient s duplicitou

Polymorbidní 62 letý pac. (CHOPN, hypertenze, kolapsové stavy) se základní dg. duplicity - C 32.0 - invazivní dlaždicobuněčný dobře diferencovaný krohovějící karcinom hlasivky pT1N0 (dle UZ krku), st.p. operaci Kleinssaser (malignizovaná leukoplakie...

lokálně recidivující mužská mamma

Muž. MH 1967 7/2004 C500 Extirpace středně dobře diferencovaného infiltrativního duktálního karcinomu pravého prsu, který dosahoval do okraje preparátu pT2 pN0 M0, ER 87%, PgR 32%, MiB1 38%, c-erb B25/HER2/neu negat, skóre 1+, G2. 8/2004 Pravostran...

hormony nebo chemoterapie u meta jater?

Nemocná v dobrém celkovém stavu, nar. 1945, po ablaci pravého prsu a exenteraci axily pro invaz.dukt.karcinom v r.1994, pT1pN1M0, G2, ER 100%, adjuvantní chemoterapii 8x FAC (4-10/94), pooper. RT a radiační kastraci. Z vedl.diagnoz pouze hypertense k...

Volba primární léčby

Mladá nemocná nar.1965 s medulárním karcinomem na hranici DK pravého prsu, palpačně asi 30 x 50mm (na SONO delší rozměr uváděn jako nejméně 50mm), minimálně T2, možná až T3NxM0, ER 0%, PgR do 5%, HER2/neu skore 0, (prakticky triple negativní) MiB1 50...