Onkolog

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ. Dotazy ani odpovědi kolegia neprochází jazykovou korekturou.

mladá pacientka s HER+ ca s generalizací v CNS

Pacientka LF přichází na naší ambulanci k second opinion V roce 2008 absolvovala 4 cykly neoadjuvatní chemoterapie AC pro karcinom pravého prsu T3 N1 M0, poté operovaná - ablace s exenterací- nádor 8 cm ID, G3, ER0 PR 20% her2 +++, FISH + , 6 uzlin+...

mladá nemocná s lokální recidivou triple neg. chemorez.ca

29 letá pacientka EK 2/2010 diagnostkvaný karcinom levého prsu T2 N1 M0, z biopsie invazivní duktální ca, G3, angioinvaze, ER neg. PR 15%, HER2 neu neg, na sono suspektní uzlina v axile Absolvovala 4 cykly neoadjuvantní chemoterapie AC, po které d...

Triple negativní inv. lobulární ca - pokračování

Ráda bych vás informovala o dalším vývoji již zmíněné nemocné s triple negativním invazivním lobulárním ca prsu. Stručný souhrn: nemocná 63 let s výše uvedenou diagnózou sin. mammy (z biopsie ER 0%, PgR 5%, HER 2 negat., PCNA 10 %, Ki 67 5%) - v 8/...

35 ročná pac. s mts ca mammae

Pacientka VM 35 ročná /premenopuazálna/ pacientka liečená od 11/07 pre Ca mammae l. sin. . Pacientka bez závažnejšej komorbidity, 1 dieťa. Iniciálna core cut biopsia : IDC G1 ER 100%, PR 90%, c erbB2 negat, Ki 67 3% pozit., genetické vyš. nereal...

Triple negativní inv. lobulární ca

Pacientka ve věku 63 let s dg. ca mammae l.sin.- HZK, histol. inv. vs. lobulární ca, triple negativní (ER 0%, PgR 5%, HER 2 negat., PCNA 10 %, Ki 67 5%) - 8/2010. Dle MG a UZ se jedná o tumor cca 20 mm v průměru, s ohledem na histologii doplněno o...

generalizace triple negativního karcinomu prsu

Pacientka P.Š 36 ti letá žena měla 7/2009 diagnostikovaný ca mammae l.dx., 7/09 podstoupila ablaci a exenteraci vpravo pro invazivní duktální karcinom G3 s postižením axilárních uzlin, triple negativní. Ki 67 40% TNM - stadium:pT2N1a(14/3+)M0 P...

první linie léčby hormonálně dependentního nádoru

Pacientka I.Š 53 let 7/2004 si nahmatala bulku v pravém prsu, zjištěn zhoubný nádor, 7/2004 absolvovala neoadjuvantní chemoterapii 5x FAC , potom 10/04 provedena SE + EA v UVN, nádor T2 N1B M0 , 2+ LU z 19 , ER 90% , PR 0, Ki 67 5% her2 neu 1+...

"triple" pozitivní karcinom prsu po IVF

R.G. 36 let ca prsu l.sin. Dosavad. léčba: jen punkční biopsie 1/11 TNM - stadium: T2N1 M0 Nález MG a sono „ levý prs: Velikost tumoru:14x12x10 mm, intimní souvislost s fascií pektorálního svalu, ale jasně neprorůstá Axillární uzliny: UZ nej...

Bevacizumab v terapii ca prsu

V době diagnozy mladá nemocná ve věku 44 let, z vedlejších onemocnění pouze s autoimunitní hypothyreosou. V 6/06 byla provedena parc.resekce prsu s exenterací axily s nálezem duktálního invaz.karcinomu, klasifikace pT1cpN2M0, G2, ER 70%, PgR 80%, MiB...

Trastuzumab u nemocné vysokého věku

V době diagnozy (v lednu 2002) 81,5 letá pacientka s erysipeloidním karcinomem prsu, tedy klasifikace T4dN2M0 s charakteristikou tumoru: ER a PgR negat., MIB1 50%, HER2/neu 3+, FISH +. Scinti skeletu, Rtg plic a SONO prsů, axil, břicha a pánve byly n...

adjuvantní léčba u pacientky s mutací BRCA1

Diagnostika 33 letá pacientka byla sledována v MOÚ od května 2009 pro pozitivní rodinnou anamnézu (maminka karcinom prsu v 45 letech, sestra matky bilaterální karcinom prsu v 47 a 51 letech). Současně probíhalo u pacientky genetické testování pro...

pT1a HER2 pozitivní

Diagnostika U 72 leté pacientky byly zjištěny malígní mikrokalcifikace pomocí mamografie, která byla provedena v rámci screeningového vyšetření. Stereotakticky byly odebrány vzorky k histologickému vyšetření s nálezem DCIS grade 3. U pacientky byl...