Onkolog

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ. Dotazy ani odpovědi kolegia neprochází jazykovou korekturou.

Postmenopauzální žena s duplicitou a progresí plicních meta

T.č. 72 letá žena (nar. 2/1939) s duplicitním tumorem. Ca mammae l.dx., diagnostikováno v 2/1996 (v 57 letech) T1 N0 MO, histol. inv. duktální ca G2, ER 20%, PgR 40%, HER2 nevyšetřeno, Ki67 15%. Byla provedena parc. ME s dissekcí axilly vpravo, pot...

adjuvantní hormonální léčba poremenopauzální pacientky

U 36 leté pacientky byl v roce 2005 diagnostikován karcinom pravého prsu. Vzhledem k prokázané multicentricitě a pozitivitě axilárních uzlin byla pacientka léčena modifikovanou radikální mastectomií. Histologicky byl potvrzen multicentrický invazivní...

Karcinom prsu u muže

U muže ve věku 65 let byl v roce 2006 dg karcinom pravého prsu T3N1M0 invazivní duktální G2 ER 85% PR 45% HER 2 negativní, Ki 67 15%. Pacient byl léčen chirurgicky radikální modifikovanou mastectomií, radioterapií na oblast jizvy a lymfatických uzlin...

Trvalá HER2 blokáda významným přínosem

V době stanovení diagnozy v 7/2007 tehdy 42letá pacientka, zahájila léčbu neadjuvantní chemoterapií TAC pro duktální invazivní karcinom HZK levého prsu s mnohočetnou jaterní generalizací. Nález klasifikován jako cT3N2M1, ER a PgR 80%, MiB1 20%, HER2/...

Jaká je hranice biochemických testů u hrubě paliativní CHT

52letá nemocná byla předvedena s lokálně pokročilým dukt.invaz.karcinomem levého prsu erysipeloidního charakteru, cT4N1M0. Mezi 1-3/2004 podány 4 cykly neadjuvantní CHT FAC a po nich následovala ablace prsu s exenterací axily. Histologický nález potv...

hormonálně dependentní her2+ nemocná s generalizací

Pacientka J.B. , které bylo v letošní roce 61 let, byla od jara 2011 léčená pro karcinom pravého prsu T4 N1 M1. V době primární diagnózy jí byly nalezeny dvě metastázy v pravé a tři v levé plíci do 15 mm. Na referujícím pracovišti podstoupila léčbu a...

kojící matka s ER+ HER2+ karcinomem prsu

31 letá pacientka L.M. si před měsícem nahmatala výraznou nerovnost v HVQ levého prsu , protože už 10 měsíců kojí svou mladší dceru, předpkládala, že rezistence souvisí s kojením. Vzhledem k tomu ,že neustupovala a výrazně bolela , navštívila svého g...

relaps HER2 pozitivního karcinomu prsu

48 letá pacientka byla v roce 2007 léčena pro Ca mammae l.dx pT2pN1(1/14) M0,invazivní duktální karcinom ERa PR negativní, Ki 67 28%, HER2 FISH pozitivní parciální ME s dissekcí axily, následně adjuvantní chemoterapií AC4x následně paclitaxel weekly...

adjuvantní hormonální léčba u pacientky s porozou

U 56 leté púacientky byl v roce 2008 dg levostranný karcinom prsu pT1c SNB negativní M0, invazivní lobulární karcinom ER 90% PR 85%, Ki 67 11%, HER2 negativní. Pacientka byla léčena parciální ME a vyšetřením SNB, následně byla indikována adjuvantní R...

Premenopauzální žena s C50 s mnohočetnými susp. LU

Premenopausální pacientka 49 let s ca mammae l.sin. T2 N2 M0 Z MG v ZHK sin. oválný útvar, neostře konfigurovaný 25x22x20 mm, v sin. axille patol. zvětšená jedna uzlina, vpravo bez nálezu. Dle UZ v ZHK sin. tu útvar, neostře ohraničený vel. 34x16x22...

Žena do 35 let HER2 pozit. s LABC

Mladá 34 letá žena s dg. ca mammae l.sin. T3(m) N1 M0, na rozhraní HKK sin. dle MG (28.3.2011) - 2 ložiska těsně na sebe navazující, do celkového rozsahu 64x65x47 mm a na ploše 127x130x75 mm mikrokalcifikace, dle UZ se tu jeví o rozsahu 25x22x20 mm...

BRCA 1 pozit. MBC u 41 roč. pac.

T.č. 41 ročná pacientka BRCA 1 pozit. - r. 2002 QE a EA l. dx. - histolog. medulárny ca - štádium ani kompletnú histologiu nemám k disp. - liečená na inom pracovisku - dokumentácia sa nenašla. Pooperačne podaná CHT na báze antracyklínu 4x - RAT na p...