Rasové rozdíly a léčba gynekologických karcinomů
Co víme o rasových a etnických rozdílech při zařazování žen s gynekologickými karcinomy do klinických studií? Odpovíme v tomto článku.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog

Onkolog, Urolog

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ. Dotazy ani odpovědi kolegia neprochází jazykovou korekturou.

Mamma s diplopií

Dobrý den kolegové, požádal bych vás o komplexní pohled na léčbu u pac., které jsem diagnostikoval současně Ca mammae a ca l.ledviny. Epikriza je níže: Ca prsu l.dx. dukt. inv. ca / cca 8x5 cm/ - cca later. polovina pr. prsu... ER 100%,...

Paní Katarina nar 1969

V říjnu 2012- tumor v pr prsu o rozměru na MG 3 cm paní navštívila prim ve Zlíně, měla zájem na prs záchovném výkonu. Dop neoadj chemoterapie Triple negativní high grade ca pr prsu T2 Nx MO/ usg jater / markery v normě. Doporučil jsem 4...

RT po ablaci

Dobrý den kolegové, jelikož nejsem radiotherapeut , využívám Vaše vědomosti touto cestou. Můj dotaz zní : Indikovali byste u této pacientky RT ??? - epikriza viz níže... Jedná se o pac. 61 let mladou ve výborném klin. stavu. Zvažuji RT kvů...

mammární ca s meta do skeletu

76-letá pacientka s levostranným mammárním ca Průběh onemocnění: l994-ca mammae l.sin., hist.:ca vývodový inf-G2 Klasifikace: pT2pNlMOG2 Th:ablace s revisí axily,adj.chemoterapie režimem "FEC"-6x,adj.RT a antiestrogeny) do...

Mladá pacientka s iniciálním karcinomem + DCIS,R1 resekcí

Prosím o váš názor na následující případ. 29-letá pacientka-pro hmatné objemné ložisko v P prsu směrem do HZK-z biopsie-popsán high-grade DCIS,G3,HR negat.,bez prokázané invaze,velikost ložiska okolo 5 cm./menší prsy/.Následně provedena subcutánní m...

Adjuvantní léčba karcinomu prsu

Vážení kolegové, chtěl bych s Vámi prokonzultovat pacientku, která asi tak na půl rozdělila naše oddělení, jde o typ adjuvantní léčby. Jedná se o pacientku ročník 1947, anamnesticky léčená hypertenze a hypotyreóza na substituci, stv po trombóze žil D...

Ca in situ ve stadiu pTis pN0i(+) M0

Vážení kolegové, dovolím si Vás poprosit o posouzení následujícího, poněkud atypického případu: Pacientka JD, rok narození 1967, menoaktivní, bez komorbidit. Pacientka je po parc. resekci l. prsu pro atypickou mastopatii 10/10/12. hist: prolifer...

stanovení pooperačního postupu u ca prsu

Pacientka nar.l963,v minulosti nikdy na MG nebyla,u gynekologa medikovala HRT pro nepravid.cyklus.V l2/2Ol2 se sama dostavila do mammolog.poradny,kde zjištěn tumor v PP v HZK.Provedena MG s core-cut biopsii,zjištěn cy vývosdový inf.-G2 a indikován...

duplicita ca prsu po 12ti letech

Dobrý den milí kolegové, rád bych znal váš názor na léčebný postup , kdy se rozhoduji mezi neoadjuvancí či ablací prsu . Zkráceně jde o pac. relat. mladou s duplicitním nádorem tentokráte l.prsu po 12 letech. /BRCA I a II byly n...

indikace k RT

Pac. má věk 65 let, je zcela bez jiné zdrav. zátěže. Nyní dokončuji CHT a zvažuji zda po CHT je indikována RT / na jizvu ???, na axillu ???/ Níže je krátká epikriza: Ca mammae l.sin. pT2N1aMO / dle mmg multifok./ invaz. dukt. G2 + i...

Ca prsu z r. 2004 t.č. s meta do ovaria

Dg:Ca mammae l.dx/2OO4/ Hist.: ca lobulární ER:85% PR:9O% Ki 67:l5-2O% CerbB2: neg Klasifikace: pTlcpN2/ l4uzlin,z toho ll poz/MO Th:ablace+ ešxenterace l.axily,6x chemo režimem "FAC",radioterapie,switch hormono- terapie/2 roky TMX,poté 3 rok...

Pac. ročník 1953 Carcinoma mammae

Pac. ročník 1953 Carcinoma mammae l. sin. Anamnéza : esenciální hypertenze, léčená hyperlipidemie na statinu obezita st.p. iCMP ECHO 12/2012 bpn, EF 75% operace: APPE, CHCE, S.C. Alergie: 0 úrazy: bezvýznamné FA: Plendil 10 tbl 1-0-0, Lokren...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.