Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog

Onkolog, Urolog

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ. Dotazy ani odpovědi kolegia neprochází jazykovou korekturou.

Mladá pacientka s iniciálním karcinomem + DCIS,R1 resekcí

Prosím o váš názor na následující případ. 29-letá pacientka-pro hmatné objemné ložisko v P prsu směrem do HZK-z biopsie-popsán high-grade DCIS,G3,HR negat.,bez prokázané invaze,velikost ložiska okolo 5 cm./menší prsy/.Následně provedena subcutánní m...

Adjuvantní léčba karcinomu prsu

Vážení kolegové, chtěl bych s Vámi prokonzultovat pacientku, která asi tak na půl rozdělila naše oddělení, jde o typ adjuvantní léčby. Jedná se o pacientku ročník 1947, anamnesticky léčená hypertenze a hypotyreóza na substituci, stv po trombóze žil D...

duplicita ca prsu po 12ti letech

Dobrý den milí kolegové, rád bych znal váš názor na léčebný postup , kdy se rozhoduji mezi neoadjuvancí či ablací prsu . Zkráceně jde o pac. relat. mladou s duplicitním nádorem tentokráte l.prsu po 12 letech. /BRCA I a II byly n...

Ca in situ ve stadiu pTis pN0i(+) M0

Vážení kolegové, dovolím si Vás poprosit o posouzení následujícího, poněkud atypického případu: Pacientka JD, rok narození 1967, menoaktivní, bez komorbidit. Pacientka je po parc. resekci l. prsu pro atypickou mastopatii 10/10/12. hist: prolifer...

stanovení pooperačního postupu u ca prsu

Pacientka nar.l963,v minulosti nikdy na MG nebyla,u gynekologa medikovala HRT pro nepravid.cyklus.V l2/2Ol2 se sama dostavila do mammolog.poradny,kde zjištěn tumor v PP v HZK.Provedena MG s core-cut biopsii,zjištěn cy vývosdový inf.-G2 a indikován...

indikace k RT

Pac. má věk 65 let, je zcela bez jiné zdrav. zátěže. Nyní dokončuji CHT a zvažuji zda po CHT je indikována RT / na jizvu ???, na axillu ???/ Níže je krátká epikriza: Ca mammae l.sin. pT2N1aMO / dle mmg multifok./ invaz. dukt. G2 + i...

Ca prsu z r. 2004 t.č. s meta do ovaria

Dg:Ca mammae l.dx/2OO4/ Hist.: ca lobulární ER:85% PR:9O% Ki 67:l5-2O% CerbB2: neg Klasifikace: pTlcpN2/ l4uzlin,z toho ll poz/MO Th:ablace+ ešxenterace l.axily,6x chemo režimem "FAC",radioterapie,switch hormono- terapie/2 roky TMX,poté 3 rok...

Pac. ročník 1953 Carcinoma mammae

Pac. ročník 1953 Carcinoma mammae l. sin. Anamnéza : esenciální hypertenze, léčená hyperlipidemie na statinu obezita st.p. iCMP ECHO 12/2012 bpn, EF 75% operace: APPE, CHCE, S.C. Alergie: 0 úrazy: bezvýznamné FA: Plendil 10 tbl 1-0-0, Lokren...

Paní Jaroslava, nar. 1962

Dosavadní diagnostický souhrn: paní Jaroslava nar 1962 Anamneza: asi 2 roky ? rezistence v pravém prsu, v posl.6 měsících ulcerující objemý útvar s velmi rychlou progresí.V prosinci 2012 se dostavila na chir. ambulanci. Rozsah:...

mamma s hodgkinem

Dobrý den, přestěhovala se ke mně do regionu 34letá pac. s následující epikrizou: Ca mammae l.dx. T4N1M0 dukt. invazivní ca, G3, ER i PR neg, mib 80%, Her 2 neu Fish neg , 2LU+/11 LU, perineur. + perivaskul. šíření, přestup nád. bb...

Léčená pacientka s přáním těhotenství

Hezký den,prosím o váš laskavý názor na níže uvedený případ. Pacientka narozená v roce 1975,tedy téměř 38 letá.V listopadu 2011 podstoupila parciální výkon na levém prsu pro G2 invazivní duktální karcinom velikosti 15mm,s jednou pozitivní uzlinou...

Kožní metastáza na kalvě

Nyní 62-letá pacientka,přichází poprvé na naší ambulanci ve 2/2010 s biopticky ověřeným,G1 invazivním duktálním karcinomem v P prsu velikosti na hranici T1b-cNO,s vysokou expresí ER i PgR...ve 100%,nízkou proliferační aktivitou-10%,negativní HER2-ted...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.