Jiné diagnózy

raritní

Pacientka s nádorom uretry

Pacientka /nar.1959/ mala v 01/14 vykonanú extirpáciu nádoru vonkajšieho ústia uretry, histol.: distálny koniec uretry- invazívny skvamocel.karcinom,nerohovatejúci, G3, infiltrujúci submukozu,svalové vlákna, zachytená angioinvázia, okraje infiltrovan...

raritní

Překvapivá změna dg po operaci

Pacientka - 60let, interně se s ničím neléčí Vyšetřena pro hubnutí a bolesti břicha v 10/18, gastroskopicky hluboká ulcerace D1-2, biopticky bez neoplazie, na CT šptaně přehledný pankreas bez lymfadenopatie, popsán fluidoperikard. Při kontrole...

raritní

NET appendixu

Pacientka - 60 let , léčena s CHOPN, hypertenzí, užívá Vidonorm 8/5mg 1-0-0 stav po hysterektomii a ADE ve 40 letech pro susp nález na vaječnících- benigní 2/19 appendectomia Histologicky ulceroflegmonózní apendicitida s fibrinózně purulentní...

raritní

Recidivujúci low grade serozny adenokarcinóm vaječníkov po 17 rokoch

T.č. 44 ročná pacientka - St.p. HYE a AXE bilat 2002, histolog ovarium l.dx - dobre dif serozny papil. cystadenoCa, G1 so psamomatoznymi telieskami, cystadenoma serosum papilare ovarii l sin s hraničnou malignitou, St.p. CHT - adjuv CBDCA + CFA 6x...

raritní

Mucinosní Ca ovaria

Pacientka 66 let, dosud léčena jen s hypertenzí ( Lozap), DLP ( Torvacard) , nekuřačka, onkol. RA negativní Krukenbergův tumor ? x Ca ovarii l. sin primární origo nejasné 21.12.2018 UZ břicha: objemný cystický...

raritní

aduvantá liečba CRC ?

12 2018 pacient 36 ročný, prázdna rodinná onkologická anamenéza, odoslaný z CHIR mimo našej nemocncie, po obdržaní histolgie 11 2018 hospitalizovaný ako akútna apendicitis, konvertovaná laparoskopická operácia pre nález rezistencie a krytej perforá...

raritní

Maligný phyllodes tumor prsníka

27.11.2018 44 ročná pacientka s negatívnou rodinnou a osobnou anamnézou. Od 06/18 postupný nárast Tu v ľavom prsníku, intermitentne zväčšenie, zmenšenie v súvislosti s menštruáciou, bolesti prsníka, mamila bez výtoku. bez teploty MMG ani USG nebo...

raritní

NEN pankreatu

64 ročná pacientka s anamnezou UC v minulosti t.č. klinicky v remisii, mala v 12/15 dg. ca mammae pT2 pN0pMX , vyš. 3 sentinel. LU bez mts, histolog IDC G 2-3, ER + PR+, Her 2 neu +. Vstupné CT vyš. popisuje multipl. drobnoložiskové mts postihnutie...

raritní

Mucinózní adenoca moč. měchýře

73 ročná pacientka bez zavažnejšej komorbidity , primerane komponovaná s fyziologickými renálnymi a hematologickými parametrami, prešetrovaná pre makroskopickú hematuriu od 6/2018 - 8.2018 TUR MM - histolog. mucinozni variant primárního adenoca...

raritní

General. TNBC u mladé pacientky

Vážení kolegové, chtěla bych se poradit ohledně mladé pacientky r. 1992 s dg.: ca mammae v HZK l. dx., T2(největší ložisko 34 mm dle MMG)N0M0. Stp. CCB 1/2018, hist.: invazivní NST ca, TNBC, Ki67:70%, G3, FISH HER2 - vzorek nespňuje kritéria HER2, g...

raritní

Nynější onemocnění a primární léčba

V době dg. 35letá nemocná, absolvovala parciální resekci pravého prsu s exenterací pravé axily pro špatně diferencovaný invazivní duktální karcinom mléčné žlázy, bez metastatického postižení 37 odstraněných uzlin G3 pT2 pN0 M0 Nott. skore 8 ER 0%...

raritní

Generalizovaný maligní adenomyoepiteliom prsu

Prosím o konzultaci u pacientky se vzácným typem nádoru prsu, která již zde byla prezentována v době primární diagnozy. Pacientka 61 let, profesí učitelka, nyní v důchodu, interně neléčena, s nově diagnostikovaným tumorem levého prsu v...