Jiné diagnózy

raritní

Karcinom Vaterské papily

Dobrý den, chtěla bych zkonzultovat další léčebný postup u 70-leté hypertoničky, vyšetřované 2/2018 pro obstrukční ikterus, dle CT susp. na ampulom, provedeno ERCP se zavedením stentu. Bez průkazu generalizace. 28.3 2018 provedena duodenopancre...

raritní

Kaposiho sarkom

Pacient 78 let, léčen s hypertenzí, anam. vředová choroba gastroduodena, kalicholithasa vlevo FA: Monopril, Tanyz, Adenuric, Omeprazol Onkol dg : 9/07 Karcinom pravé ledviny, konv. renální ca G3, pT3a N0 M0 stav po NE l. dx, dispenza...

raritní

Krukenbergerov tumor

58 letá pacientka s nálezem ascitu, výrazného zhubnutí dif dg. Po realizovaných vyšetřeních - CT vyšetrenie - jenom masívní ascites, MR malé pánve - susp. Ca levého ovaria a mts v pravém ovariu, maligní velkoobjemový ascites. Realizovaná HYE et AT bi...

raritní

Adjuvantní CHT u nádoru prsu BRCA+

Pacientka s BRCA1 mutací, r. 1976 8/2010 (34 let) ca mammae l.sin, pT1cN0M0, stp. kvadrantectomii + výkon na uzlinách (odmítla mastectomii), medulární ca, triple negat, Ki67-80%, HER2 negat. St.p. AC-docetaxel (4x+4x), Stp. RT 11/2013 (37 let)...

raritní

Duplicitní ca š.ž. u mladého pacienta

Hlavní diagnóza: C 73 - medulární a papilární karcinom štítné žlázy, st.p. totální thyroidektomii a lymfadenektomii colli bilat compartment II-IV en block v KV 12/17, TNM: pT2N1M0 - medulární ca, pT1aN0M0 - papilární ca Histologie: Histologie:...

raritní

30letá pacientka s duktálním invazivním ca prsu

Vážení kolegové, jak jste z názvu pochopili musel jsem se ujmout mladé ženy z mého bydliště... Epikriza viz níže. Pac. je r. 1988 Ca l.prsu dukt. invazivní G3 + in situ komponenta G2 Stav po tumor excizi 20.12.2017 pT1bN1M0 ER 80% PR...

Zvláštní typ tumoru plic

Pacientka - 53 let, v anamneze vrozená hypacusis, st.p. implantaci kochleárního implantátu, disp v psychiatrické ambulanci, svobodná, bezdětná. Dále stav po radikální excizi superficiálně se šířícího maligního melanomu kůže P hýždě v roce 2003, pT1...

BCA adenoidně cystický - generalisace

MK 1968, BCA l plíce - adenoidně cystický karcinom CHI - 15.3.2012 Levostranná PE násl.. onkologická terapie nebyla indikována, nádor chemorezistentní 3/015 - solitární meta v játrech CHI - 5.5.2015 - meta hepatis resectio hepatis...

raritní

Ca ampullae Vateri

Léčebné možnosti generalizovaného Ca ampullae Vateri ? Pacientka po cefalickej duodenopankreatektomii - histologicky středně až nízko dif. adenoCa ampullae Vateri infiltrující tenké střevo, slinivku a šířící se v peripankreatickom tuku s mts do 10...

raritní

Sarkom semenného provazce

Hlavní diagnóza: C 63,1 - myxoidní liposarkom semenného provazce vpravo vel. 70x45x30 mm, st.p. operační revizi pr. třísla R1 resekce 8/17 , st.p. radikalizujícím výkonu - OE vpravo + revize třísla 10/17 TNM: 8/17 - T2aN0M0 - R1 resekce **** 10/...

raritní

Tumor varlete

Dobrý den, prosím o konzultaci dalšího postupu u 48 letý pacient, interně zdráv, sledován na urologii od 5/015 pro chr. epididymitidu , stav po plastice hydrokély vlevo 7/2015. Nově při dispenzární kontrole na UZ ložisko intratestikulá...

raritní

Poradiační sarkom

Pacientka ZN 64 let , 2009 dg Ca prsu vpravo pT1a pN1a M0, ER + 10% PR + 80% HER 2 neg G 1 , duktální ca CHI - 16.1.09 - excize tumoru po značení pro nejasný bioptický nález CHI - 18.2.09 - reexcize jizvy + exenterace axily CT - 3...