Karcinom prsu

Žena do 35 let HER2 pozit. s LABC

Mladá 34 letá žena s dg. ca mammae l.sin. T3(m) N1 M0, na rozhraní HKK sin. dle MG (28.3.2011) - 2 ložiska těsně na sebe navazující, do celkového rozsahu 64x65x47 mm a na ploše 127x130x75 mm mikrokalcifikace, dle UZ se tu jeví o rozsahu 25x22x20 mm...

Premenopauzální žena s C50 s mnohočetnými susp. LU

Premenopausální pacientka 49 let s ca mammae l.sin. T2 N2 M0 Z MG v ZHK sin. oválný útvar, neostře konfigurovaný 25x22x20 mm, v sin. axille patol. zvětšená jedna uzlina, vpravo bez nálezu. Dle UZ v ZHK sin. tu útvar, neostře ohraničený vel. 34x16x22...

BRCA 1 pozit. MBC u 41 roč. pac.

T.č. 41 ročná pacientka BRCA 1 pozit. - r. 2002 QE a EA l. dx. - histolog. medulárny ca - štádium ani kompletnú histologiu nemám k disp. - liečená na inom pracovisku - dokumentácia sa nenašla. Pooperačne podaná CHT na báze antracyklínu 4x - RAT na p...

mladá nemocná s lokální recidivou triple neg. chemorez.ca

29 letá pacientka EK 2/2010 diagnostkvaný karcinom levého prsu T2 N1 M0, z biopsie invazivní duktální ca, G3, angioinvaze, ER neg. PR 15%, HER2 neu neg, na sono suspektní uzlina v axile Absolvovala 4 cykly neoadjuvantní chemoterapie AC, po které d...

mladá pacientka s HER+ ca s generalizací v CNS

Pacientka LF přichází na naší ambulanci k second opinion V roce 2008 absolvovala 4 cykly neoadjuvatní chemoterapie AC pro karcinom pravého prsu T3 N1 M0, poté operovaná - ablace s exenterací- nádor 8 cm ID, G3, ER0 PR 20% her2 +++, FISH + , 6 uzlin+...

Triple negativní inv. lobulární ca - pokračování

Ráda bych vás informovala o dalším vývoji již zmíněné nemocné s triple negativním invazivním lobulárním ca prsu. Stručný souhrn: nemocná 63 let s výše uvedenou diagnózou sin. mammy (z biopsie ER 0%, PgR 5%, HER 2 negat., PCNA 10 %, Ki 67 5%) - v 8/...

35 ročná pac. s mts ca mammae

Pacientka VM 35 ročná /premenopuazálna/ pacientka liečená od 11/07 pre Ca mammae l. sin. . Pacientka bez závažnejšej komorbidity, 1 dieťa. Iniciálna core cut biopsia : IDC G1 ER 100%, PR 90%, c erbB2 negat, Ki 67 3% pozit., genetické vyš. nereal...

Triple negativní inv. lobulární ca

Pacientka ve věku 63 let s dg. ca mammae l.sin.- HZK, histol. inv. vs. lobulární ca, triple negativní (ER 0%, PgR 5%, HER 2 negat., PCNA 10 %, Ki 67 5%) - 8/2010. Dle MG a UZ se jedná o tumor cca 20 mm v průměru, s ohledem na histologii doplněno o...

první linie léčby hormonálně dependentního nádoru

Pacientka I.Š 53 let 7/2004 si nahmatala bulku v pravém prsu, zjištěn zhoubný nádor, 7/2004 absolvovala neoadjuvantní chemoterapii 5x FAC , potom 10/04 provedena SE + EA v UVN, nádor T2 N1B M0 , 2+ LU z 19 , ER 90% , PR 0, Ki 67 5% her2 neu 1+...

generalizace triple negativního karcinomu prsu

Pacientka P.Š 36 ti letá žena měla 7/2009 diagnostikovaný ca mammae l.dx., 7/09 podstoupila ablaci a exenteraci vpravo pro invazivní duktální karcinom G3 s postižením axilárních uzlin, triple negativní. Ki 67 40% TNM - stadium:pT2N1a(14/3+)M0 P...

"triple" pozitivní karcinom prsu po IVF

R.G. 36 let ca prsu l.sin. Dosavad. léčba: jen punkční biopsie 1/11 TNM - stadium: T2N1 M0 Nález MG a sono „ levý prs: Velikost tumoru:14x12x10 mm, intimní souvislost s fascií pektorálního svalu, ale jasně neprorůstá Axillární uzliny: UZ nej...

Bevacizumab v terapii ca prsu

V době diagnozy mladá nemocná ve věku 44 let, z vedlejších onemocnění pouze s autoimunitní hypothyreosou. V 6/06 byla provedena parc.resekce prsu s exenterací axily s nálezem duktálního invaz.karcinomu, klasifikace pT1cpN2M0, G2, ER 70%, PgR 80%, MiB...